روز پنجشنبه ۲۹ جولای حدود ۶۰۰ نفر بی سرپناه در  توریستی ترین منطقه پاریس در میدان ووژ خیمه زدند. عکس از  مهاجر نیوز
روز پنجشنبه ۲۹ جولای حدود ۶۰۰ نفر بی سرپناه در توریستی ترین منطقه پاریس در میدان ووژ خیمه زدند. عکس از مهاجر نیوز

پولیس یک کمپ متشکل از حدود ۶۰۰ مهاجر و افراد بی سرپناه را از میدان ووژ تخلیه کرد. میدان ووژ یکی از محلات مورد توجه گردشگران در پاریس است. در جریان عملیات تخلیه، افراد بی سرپناه که بعد از ظهر روز پنجشنبه در خیمه‌ها در محل جابجا شده بودند به سرپناه‌ها انتقال داده شدند. مقام‌ها حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن از افراد تنها را بدون راه حل از محل پراگنده کردند.

عملیات تخلیه خیمه‌های افراد بی سرپناه در میدان ووژ پاریس حوالی ساعت ۹ صبح روز جمعه ۳۰ جولای آغاز شد. این افراد بعد از ظهر روز پنجشنبه با همکاری انجمن رِکزیسیون (اشغال) در معروف ترین منطقه پاریس برای گردشگران، جابجا شده بودند و در میان آن‌ها، خانواده‌ها، مردان تنها و ۹۰ مهاجر زیرسن وجود داشت. بخش عمده این افراد مهاجران از جمله مهاجران افغان بودند.

از آغاز سال این هفتمین بار است که انجمن رکیزیسیون( متشکل از انجمن ویلسون، یوتوپیا ۵۶، کودکان افغان، انجمن حق مسکن...) در اعتراض به عدم رعایت حق سرپناه برای مهاجران و افراد بدون مسکن، در محلات مهم پاریس افراد را در خیمه‌ها جا بجا می‌کند.

فیلیپ کارو، یک عضو انجمن همبستگی ویلسون گفت که بخش اول عملیات تخلیه با انتقال حدود ۴۰۰ تن از اعضای خانواده‌ها، مهاجران زیرسن و بدون همراه با آرامش انجام شد و مهاجران با بس‌ها به سرپناه‌ها انتقال داده شدند. به گفته فیلیپ کارو، انجمن ویلسون با کمک شهروندان توانست برای این افراد بی سرپناه غذا آماده کند تا «کسی گرسنه نماند.»

در همین زمینه: پولیس یک کمپ متشکل از ۳۴۵ مهاجر در شمال پاریس را تخلیه کرد

حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مهاجر تنها همچنان در جاده‌ها ماندند

به گفته سازمان‌های خیریه، در آغاز بعد از ظهر شایع شد که دولت مسئولیت مردان تنهایی را که در خیمه‌ها به سر می‌بردند به عهده نخواهد گرفت.

حوالی ساعت ۲ و ۳۰، یان مانزی، از سازمان یوتوپیا ۵۶ به مهاجر نیوز گفت که فرماندار پولیس پاریس تیلفونی به او گفته است حدود ۲۰۰ تن از مردان تنها توسط پولیس از منطقه متفرق خواهند شد.

به گفته یان منزی فرماندار پاریس تاکید کرد که از یک هفته به این سو تعداد ی زیادی از افراد به سرپناه ها فرستاده شده‌اند و « دیگر جا نمانده است.» فرمانداری پولیس پاریس حاضر نشد به پرسش‌های مهاجر نیوز در این باره پاسخ دهد.


اندکی بعدتر، فیلیپ کارو از انجمن همبستگی ویلسون گفت که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مهاجر توسط پولیس از محل متفرق و در گروههای ۱۰ تا ۱۵ نفری «مانند حیوانات» به سوی یکی از ایستگاه‌های مترو بدرقه شدند.

این فعال حقوق مهاجران گفت افرادی که «مدت زیادی در صف‌های فشرده انتظار کشیدند تا سوار بس‌ها شوند» آرامش خود را حفظ کردند و به این ترتیب از ایجاد تنش جلوگیری کردند.


«ما به اقدامات اعتراضی ادامه خواهیم داد»

یان منزی، از انجمن یوتوپیا ۵۶ به مهاجر نیوز گفت که مهاجرانی که امروز بی سرپناه ماندند، « خیمه و لحاف ندارند» اما سازمان‌های خیریه آن‌ها را تنها نخواهند گذاشت.

او همچنین تاکید کرد که سازمان‌های خیریه، شیوه عملیات تخلیه امروز مهاجران را از لحاظ حقوقی پیگیری خواهند کرد. تعدادی از افراد بدون سرپناه در پاریس درخواست پناهندگی داده‌اند و به گفته یان منزی «قانون، دولت فرانسه را به اسکان پناهجویان ملزم می‌داند.» او افزود که عملیات متفرق کردن پناهجویان «عدم اراده دولت» در این موضوع را آشکار ساخت.

فیلیپ کارو نیز به نوبه خود گفت که برخورد با افراد تنها نشان داد که «دولت در فراهم کردن امکانات تهیه مسکن ناتوان است و بیشتر از نیازهای واقعی، به مسایل مالی اهمیت می‌دهد.» او تاکید کرد که با این حال، اقدامات اعتراضی سازمان‌های خیریه و مهاجران «شیوه معمولی نادیده گرفتن افراد بی سرپناه» را آشکار می‌کند و مهاجران بی سرپناه را در معرض دید قرار می‌دهد.

در همین زمینه: پاریس: بیش از ۵۴۰ مهاجر از جمله مهاجران پارک ویلمن به سرپناهها انتقال یافتند

 

در همین زمینه

Webpack App