با این هواپیما در سال ۲۰۱۶ شماری از پناهجویان افغان از شهر فرانکفورت آلمان به افغانستان اخراج گردیدند
با این هواپیما در سال ۲۰۱۶ شماری از پناهجویان افغان از شهر فرانکفورت آلمان به افغانستان اخراج گردیدند

ارمین لاشت، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان فدرال تأکید کرده است که مهاجران مجرم بازهم به کشور شان افغانستان برگشت داده شوند. حزب ائتلافی سوسیال دموکرات آلمان از این اظهارات لاشت انتفاد کرده است.

لاشت در مصاحبه با روزنامه آلمان «بیلد» به روز دوشنبه در این باره توضیح داد:«ما وضعیت در افغانستان را با دقت بسیار مشاهده می کنیم. ما نمی‌توانیم پیشروی طالبان و پیامد های آن را برای مردم نادیده بگیریم. به این دلیل وضعیت در این کشور، مستلزم ارزیابی های جدید و برخورد دقیق در مورد اخراج ها می باشد. اما خط مش ما در این ارتباط بازهم روشن است: کسی که در آلمان مرتکب جرم می شود، حق مهمان بودنش را از دست می دهد»

رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان تصریح کرد که قانون در برابر مجرمان هیچ استثایی را نمی‌پذیرد و به این دلیل «مجرمان باید بازهم به صورت جدی، به افغانستان نیز برگشت داده شوند.»

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان در آخر هفته نیز بر موارد اخراج پناهجویان مجرم افغان به کشور شان تأکید کرد.

نوربرت والتر-بوریانس، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان از اظهارات زیهوفر انتقاد کرده و در روزنامه «رایشنر پُست» به روز دوشنبه گفت:«این فکر مملو از طرز دید ضد انسانی عوامگرایان است. مجرمان خارجی نیز انسان هستند. آن‌ها مستحق مجازات اند، اما هیچ کسی حق ندارد که آن‌ها را رهسپار مرگ کند. اگر آن‌ها را مرگ تهدید کند، باید موارد برگشت های آن‌ها متوقف شود»

 در هفته های اخیر کشورهای فنلاند، ناروی و سویدن اعلام نمودند که روند خروج پناهجویان رد شده افغان را عجالتاً متوقف نموده اند.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه