گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان. عکس: رویترز
گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان. عکس: رویترز

یوروپول می گوید نیروهای امنیتی و مرزبانی رومانیا یک گروه قاچاقبران را که در قاچاق صدها مهاجر در مسیر بالکان نقش داشته است، گرفتار کرده اند.

این گروه قاچاقبران از که از ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ به قاچاق مهاجران دست داشته اند، از کشور مصر، عراق، سوریه و رومانیا هستند.

در بیانیه یوروپول آمده است: این گروه قاچاقبران در مخفی گاهی در مسیر بالکان فعالیت داشتند و اکثرا اتباع اردنی، ایرانی، عراقی و سوری را قاچاق می کردند. این گروه همچنان مهاجران بلغارستان و صربستان را به رومانیا منتقل کرده و در قسمت غربی رومانیا به آنها سرپناه موقت داده و آنها را به مجارستان و سپس به آلمان منتقل می کردند.

در همین مورد: ۱۰ مهاجر در نزدیکی مرز رومانیا با مجارستان دستگیر شدند

یوروپول افزود که تاکنون ۴۹۰ مهاجر هنگام عبور از مرز گرفتار شده اند.

این آژانس گفت که گروه ۱۸ نفری همچنان در قاچاق مواد مخدر و جعل اسناد نیز دست داشته است.

قیمت هر سفر از ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ یورو

به گفته این منبع، هر مهاجر بین ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ یورو را به گروه قاچاقبران پرداخت می کرد.

مهاجرانی که به گونه غیرقانونی به رهنمایی این گروه قاچاقبران سفر می کنند، از جمله خانواده های دارای فرزند هستند. آنها در مکان های نامناسب نگهداری می شوند و اغلب به توالت و آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند.

گروه قاچاقبران بازداشت شده، معمولاً فعالیت های خود را در خانه های اجاره یی یا در خانه اعضای باند واقع در شهرهای چالاراشی، لالومیتا یا تمشوار انجام می دادند.

برای معلومات بیشتر: چرا پناهجویان مسیر رومانیا را در پیش می‌گیرند؟

به گفته این آژانس قاچاقبران در خانه ای به مساحت ۶۰ متر مربع، همزمان ۱۰۰ مهاجر را نگه می داشتند. این مهاجران در کامیون های که گنجایش افرادی زیادی را نداشته و از تصفیه کننده هوا برخوردار نبوده، پنهان می شدند.

در اثر عملیات نیروهای امنیتی رومانیا، ۲۲ خانه بازرسی شده و تعدادی از اسلحه، موتر، تلفن های همراه و به مقدار۲۲۰۰۰ یورو پول کشف گردیده است.

 

در همین زمینه