در ولایت لغمان در شرق افغانستان، یک سرباز امریکایی قبل از عملیات در یک پایگاه نظامی با مترجم افغان اش (۲۰۱۴) /  عکس: رویترز
در ولایت لغمان در شرق افغانستان، یک سرباز امریکایی قبل از عملیات در یک پایگاه نظامی با مترجم افغان اش (۲۰۱۴) / عکس: رویترز

با توجه به افزایش خشونت ها در افغانستان، ایالات متحده امریکا با پذیرش هزاران تن دیگر از کارمندان سابقش موافقت کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد، ظرفیت پذیرش کارمندان محلی گسترش داده شده و از حدود ۲۰ هزار تن که تا به حال درخواست ارائه کرده اند، فراتر می رود.

در حال حاضر هزاران تن به عنوان بخشی از برنامه کمک به ترجمانان که به نیروهای مسلح ایالات متحده در جنگ دو دهه ای افغانستان کمک کرده اند، از کشور بیرون آورده می شوند.

به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، این افراد و خانواده های شان به خاطر همکاری با ایالات متحده امریکا در گذشته، در خطرهستند. اکنون امکان نقل مکان این اشخاص به ایالات متحده امریکا فراهم شده است. در لیست افراد واجد شرایط، این گروه ها نیز اضافه شده اند: شهروندان افغانی که با رسانه های امریکایی مستقر در افغانستان یا سازمان های غیردولتی کار می کنند یا در پروژه هایی که با بودجه ایالات متحده امریکا تمویل می شوند.

بر اساس برآوردهای قبلی، تعداد افرادی که به همراه خانواده هایشان به ایالات متحده امریکا انتقال می یابند، به ۱۰۰ هزار نفر می رسد. بسیاری از مترجمان افغان که در دو دهه گذشته با نیروهای ایالات متحده و ناتو همکاری کرده اند از انتقام طالبان می ترسند.

با خروج سریع نیروهای امریکایی از افغانستان، طالبان در ماه های اخیر مناطق زیادی را در افغانستان تحت کنترول خود درآورده اند. آن ها چند گذرگاه مهم مرزی از جمله در مرزهای مشترک با تاجیکستان و ایران را تصرف کرده اند. درگیری ها بر سر چند مرکز ولایات در افغانستان شدیدا جریان دارد.

 

در همین زمینه

Webpack App