دادگاه اتحادیه حقوق بشر اروپا در شهر ستراسبورگ فرانسه. عکس: پکچرالیانس
دادگاه اتحادیه حقوق بشر اروپا در شهر ستراسبورگ فرانسه. عکس: پکچرالیانس

بر اساس گزارش ها دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا اخراج یک پناهجوی افغان از اتریش را موقتاً متوقف کرده است.

یک سازمان حمایت از مهاجران در ویانا پایتخت اتریش روز سه شنبه گفت که درخواست یک پناهجوی افغان رد شده و به افغانستان بازگردانده خواهد شد.

بر اساس تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا که در وب سایت این سازمان غیر انتفاعی برای مهاجران منتشر شده است، دولت اتریش موظف است اخراج این مهاجر افغان را تا ۳۱ اگوست متوقف کند. هویت این مهاجر تا هنوز در رسانه ها آشکار نشده است.


دادگاه همچنان مقامات اتریشی را مورد سوال قرار داده و گفته است که چرا روند اخراج را موقتا توقف نمی سازند، در حالی که دولت افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا اخراج مهاجران را تا هشتم اکتبر متوقف کند.

در این حکم دادگاه همچنین پرسیده شده است که با توجه به وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان، آیا ممکن است تهدیدی "جبران ناپذیر" برای متقاضی وجود داشته باشد.

در همین حال، جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی شدت گرفته است. چند روز پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی جدید اعلام کرد که تعداد کشته شدگان به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

رویترز به نقل از مقامات اتحادیه اروپا در ماه گذشته گفت که آنها قصد دارند برای جلوگیری از موج مهاجران افغان به افغانستان و کشورهای همسایه کمک مالی کنند.

 

در همین زمینه