آتش سوزی‌های کنونی در یونان شدیدترین آتش سوزی در سی سال اخیر  در این کشور محسوب می‌شوند. عکس از رویترز
آتش سوزی‌های کنونی در یونان شدیدترین آتش سوزی در سی سال اخیر در این کشور محسوب می‌شوند. عکس از رویترز

با ادامه آتش سوزی‌های شدید تابستانی در یونان، مقام‌های این کشور حدو ۲ تا ۳ هزار مهاجر را از کمپ‌های مالاکاسا در شمال آتن به کمپ ریتسونا انتقال دادند. آتش سوزی‌های کنونی شرایط رقت بار زندگی مهاجران در یونان را بیش از پیش تشدید کرده است.

شب پنجشنبه بر جمعه ۵ اگست، مقام‌های یونانی به گونه اضطراری دو کمپ‌ مهاجران در مالاکاسا در شمال یونان را تخلیه کردند. به گفته این مقام‌ها، آتش سوزی‌های کنونی به گونه خطرناکی به این دو کمپ نزدیک می شد.

کریستین نیکولایدو، از سازمان بین المللی مهاجرت (IMO) به مهاجر نیوز گفت که «حدود ۲ تا ۳ هزار مهاجر از دو کمپ مالاکاسا با امنیت کامل به کمپ ریتسونا انتقال داده شدند.»


او افزود که انتقال مهاجران به کمپ ریتسونا با سازماندهی ویژه‌ای انجام شد:‌«ما با مقام‌ها هماهنگ کرده‌ایم تا به مهاجران آب فراهم گردد. مساله غذای برای این مهاجران نیز به زودی حل خواهد شد.»

به گفته این عضو سازمان بین المللی مهاجرت «ساکنان کمپ ریتسونا به طور داوطلبانه مهاجران را در سرپناه‌های شان جا دادند و تعدادی از افراد نیز به آنها کیسه‌های خواب فراهم کردند.»

تا کنون روشن نیست که آیا مهاجران انتقال داده شده به ریتسونا دوباره به مالاکاسا برگردانده خواهند شد یا نه. کریستین نیکولایدو اظهار امیدواری کرد که وضعیت بد کنونی به زودی مهار گردد.

وزارت امور مهاجرت یونان روز جمعه اعلام کرد که به دلیل آتش سوزی‌های کنونی یک برنامه اضطراری اعلام کرده و انتقال مهاجران از مالاکاسا به ریتسونا بخشی از این برنامه به شمار می‌رود.

«خاکستر آتش سوزی همه جا را فرا گرفته»

آتش سوزی‌های کنونی در یونان ابتدا در مناطق جنگلی شمال این کشور آغاز شد. روز ۳ اگست مقام‌های یونانی ۱۶ مهاجر زیرسن و بدون همراه را از مرکز امیگدالیزا در نزدیکی محل آتش سوزی‌ها، به یک کمپ مهاجران در اتیک انتقال دادند.

با گذشت زمان، حال دامنه آتش سوزی‌ها به اطراف آتن رسیده و مناطق جنوب یونان نیز به حالت آماده باش درآمده‌اند. مارتین، یک مهاجر کامرونی در آتن به مهاجر نیوز گفت که «خاکستر آتش سوزی همه جا را فرا گرفته» و هوای پایتخت بیشتر از پیش غیرقابل تنفس می‌شود. این مهاجر افریقایی حدود سه ماه پیش از یک کمپ مهاجران در لیسبوس به آتن آمده است. او در مورد احتمال تاثیرات ناگوار آتش سوزی بر مهاجران اظهار نگرانی کرد و گفت: «آرزو دارم با سازمان‌های خیریه در این مورد تماس بگیرم اما نمیدانم چگونه.»

گرمی هوا و کمبود آب آشامیدنی

در حالی که آتش سوزی‌های کنونی در یونان شدیدترین آتش سوزی در سی سال اخیر محسوب می‌شوند، کمپ‌های مهاجران در جزیره لیسبوس که از آتش سوزی برکنار مانده‌اند، با گرمی شدید هوا روبرو هستند.

هوگو، یک مهاجر ساکن کمپ جدید در لیسبوس می‌گوید که در یک خیمه بزرگ و بدون کولر با چندین مهاجر زندگی می‌کند. در این خیمه، که به مهاجران بیمار یا آسیب پذیر اختصاص دارد، تعدادی باد پکه وجود دارد اما فقط هوای گرم را پخش می‌کنند.

هوگو می‌گوید بدتر از همه آب آشامیدنی به قدر کافی وجود ندارد: «روزانه دو بوتل آب حق داریم اما از بس هوا گرم است نزدیک‌های چاشت آب ما تمام می‌شود.»

در چنین شرایطی، تعدادی برای یافتن آب به هر جا سر می‌زنند و تعدادی هم با پرداخت ۵۰ سانتیم، بوتل‌های آب را از دکان‌های همجوار می‌خرند. هوگو می‌گوید: «من از شفاخانه می‌خواهم به ما آب بدهند. ما همیشه این موضوع را مطرح می‌کنیم اما تا حل کاری انجام نداده‌اند.»

 

در همین زمینه