میزان مهاجرت به لیتوانیا از طریق بلاروس طی هفته های گذشته به شدت افزایش یافته استهی/عکس: Paulius Pelecki/Getty Images (via DW)
میزان مهاجرت به لیتوانیا از طریق بلاروس طی هفته های گذشته به شدت افزایش یافته استهی/عکس: Paulius Pelecki/Getty Images (via DW)

عراق می خواهد صدها مهاجر را بازگرداند که در مرز بین بلاروس و لیتوانیا گیرمانده اند. در هفته های گذشته چند صد مهاجر از طریق بلاروس وارد لیتوانیا شدند که عضو اتحادیه اروپا است.

یک سخنگوی وزارت خارجه عراق روز دوشنبه اعلام کرد، این کشور در مجموع می خواهد ۲۸۰ شهروند عراق را با هواپیما بازگرداند. براین اساس خطوط هوایی عراق می خواهند در روز دوشنبه ۸۰ و در روز سه شنبه ۲۰۰ تن را از مینسک به عراق پرواز دهند.

در هفته های گذشته چند صد مهاجر از طریق بلاروس وارد لیتوانیا شدند که عضو اتحادیه اروپا است. در مجموع در سال روان حدود ۳۵۰۰ تن در مرز گرفتار شدند.

براساس برآورد لیتوانیا ممکن است که در ماه های آگست و سپتمبر تا ۱۸۰۰ مهاجر از عراق و کشورهای دیگر به این کشور بیایند.

الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بلاروس در گذشته به صراحت گفته بود که در واکنش به اقدامات تعزیری اتحادیه اروپا علیه کشورش اجازه می دهد که مهاجران از کشورهایی مانند عراق، افغانستان و یا سوریه با عبور از مرز مشترک وارد لیتوانیا شوند.

حکومت بلاروس در هفته گذشته اعلام کرد که می خواهد بخش هایی از مرزش را مسدود کند. این کشور می خواهد از این طریق جلوی بازگشت مهاجرانی را بگیرد که وارد لیتوانیا می شوند.

از آن جایی که بلاروس از مهاجران به مقاصد سیاسی سواستفاده می کند، اتحادیه اروپا در این باره فکر می کند که اقدامات تعزیری دیگری علیه لوکاشینکو تصویب کند.

اتحادیه اروپا به خاطر سرکوبی جامعه مدنی و اپوزیسیون دموکراتیک در بلاروس، طی ماه های گذشته چندبار از تصویب اقدامات تعزیری علیه این کشور خبر داد.

 

در همین زمینه