عکس: ارشیف/مهاجران افغان در ایران/عکس: Picture Alliance / Ton Koene
عکس: ارشیف/مهاجران افغان در ایران/عکس: Picture Alliance / Ton Koene

پس از این که طالبان شام یکشنبه قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، ایران گت که در گذرگاه های مرزی برای آوارگان افغان مناطق حائل ایجاد می کند.

یک سخنگوی وزارت داخله ایران روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفت: «ما دو ماه پیش سرازیری موج جدیدی از مهاجران افغان را پیش بینی کردیم و به این خاطر در آن زمان تاسیس مناطق حائل را در سه گذرگاه مرزی آغاز کردیم.»

هدف اصلی از ایجاد این سه منطقه حائل در گذرگاه های مرزی شمال شرق و جنوب شرق کشور ایران، محافظت از آوارگان افغان و حفظ امنیت آن ها است.

حسین قاسمی، سخنگوی وزارت داخله ایران گفت: «پس از آرام شدن اوضاع، آوارگان می توانند از آن جا دوباره به وطن شان بازگردند.» به گفته قاسمی، نمایندگان وزارت صحت ایران نیز به خاطر بحران کنونی کرونا در مناطق حائل حضور خواهند داشت.

برای ایران موج جدید مهاجرت از افغانستان مساله جدیدی نیست. این کشور در سال ۱۹۷۹و پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی به بیش از سه میلیون مهاجر افغان اجازه ورود داد.

اما به عقیده ناظران با توجه به همه گیری کرونا و بحران اقتصادی شدید تقریبا غیرممکن است که تهران دوباره این کار را انجام دهد. 

 

در همین زمینه