انگلا مرکل صدراعظم آلمان در جریان کنفرانس مطبوعاتی اش در مورد بحران افغانستان در برلین (۱۶ آگست ۲۰۲۱)
انگلا مرکل صدراعظم آلمان در جریان کنفرانس مطبوعاتی اش در مورد بحران افغانستان در برلین (۱۶ آگست ۲۰۲۱)

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان اعلام کرد که به کشورهای همسایه افغانستان به منظور تحت کنترول درآوردن موج پناهجویان به سمت اروپا پیشنهاد کمک های سریع را ارائه می دهد. او گفت: «مهمتر از همه این امر است که ما به کشورهای همسایه که احتمال آمدن پناهجویان افغان در این کشور ها می رود، کمک کنیم.»

انگلا مرکل، صدراعشم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی که در مورد بحران افغانستان برگزار شده بود، گفت در قدم نخست همکاری با پاکستان مطرح است. همچنین مهم است که با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تماس برقرار کرد. او در ادامه گفت که روز چهارشنبه (۱۸ آگست) در مورد این معضل در کابینه آلمان نیز نشست مشورتی دایر می گردد.

مرکل گفت که این امر نیز بسیار مهم است که برای بسیاری از افرادی که مستقیماً با نهاد های آلمانی کار نکرده اند، در همسایگی افغانستان مکان های امن وجود داشته باشد. این در حالیست که روز پنجشنبه گذشته شیخ رشید احمد، وزیر داخله پاکستان مسدود کردن این مهمترین گذرگاه مرزی در شمال غرب پاکستان را با افغانستان، به روز یک‌شنبه اعلام کرد، بدون آنکه از زمان بازگشایی آن یاد کند.

 وزیر داخله پاکستان توضیح داد که این تصمیم بعد از آن اتخاذ شده است که جانب دیگر مرز در افغانستان، بعد از تصرف جلال آباد، حالا تحت کنترول طالبان قرار دارد. بر اساس گزارش رسانه ها در هر دو طرف مرز هزار نفر گیرمانده اند.

مرز تورخم (۱۵ آگست ۲۰۲۱)
مرز تورخم (۱۵ آگست ۲۰۲۱)

مرکل همچنین هشدار داد که اشتباهات گذشته در بخش پناهندگی و مهاجرت ها نباید تکرار شوند. به عنوان اشتباهی که او نام برد مثلا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و یا سازمان بین المللی مبارزه علیه گرسنگی در جهان برای اجرای برنامه های شان پول کافی در اختیار نداشتند و این کار منجر به این امر شد که مردم در آن زمان از اردن، از لبنان، از سوریه مستقیم به اروپا بیایند. مرکل گفت اکنون انکشاف وضعیت در افغانستان سریعتر پیش رفتن است واکنش ما هم باید سریع باشد و کمک های کافی به کشورهای همسایه افغانستان باید ارائه شود.

صدراعظم آلمان در کنفرانس مطبوعاتی که در دفتر صدارت آلمان برگزار شده بود، بیانیه ای در مورد وضعیت افغانستان و تحولات پیرامون به دست گرفتن قدرت توسط طالبان ارائه نمود و وضعیت افغانستان را "بسیار تلخ" توصیف کرد.

 

در همین زمینه