افغان های که از  ترس خشونت طالبان فرار کرده اند
افغان های که از ترس خشونت طالبان فرار کرده اند

حکومت آلمان ۱۰۰ میلیون یورو کمک های عاجل را برای رسیدگی به مهاجران افغان در اختیار کشورهای همسایه قرار می‌دهد. اردوی آلمان تلاش می‌کند که شمار بیشتر آلمانی‌ها و کارمندان محلی این کشور را باهواپیما از افغانستان انتقال بدهد.

وزارت خارجه آلمان در پیامی در توییتر نوشته است که با ۱۰۰ میلیون کمک های عاجل، قرار است از سازمان‌های امدادی بین‌المللی که به مهاجران افغانستان در کشورهای همسایه رسیدگی می‌کنند، حمایت شود. در ادامه گفته شده است که قرار است کمک بیشتر نیز صورت بگیرد.

از زمان تصرف قدرت توسط طالبان در نیمه ماه آگست به این سو، شمار زیادی از افغان‌ها مایوسانه تلاش می‌کنند تا از این کشور خارج شوند.

اولاف شولتس، وزیر مالیه آلمان و نامزد حزب سوسیال دموکرات برای مقام صدارت در انتخابات این کشور به خبرگزاری آلمان در باره این کمک عاجل گفت: «این نخستین قدم است که نشان می‌دهد ما احساس مسئولیت می‌کنیم و در این راستا تلاش می‌کنیم.»

در حال حاضر اردوی آلمان فدرال آلمان تلاش می‌کند تعداد هرچه بیشتری را با هواپیما از کابل به آلمان انتقال بدهد. این افراد در کنار آلمانی‌ها شامل کارمندان محلی نیروها و سازمان‌های آلمانی و شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می‌شوند. به این ترتیب از روز دوشنبه تا به حال بیش از ۱۶۰۰ تن توسط اردوی آلمان از کابل انتقال داده شده اند.

براساس معلومات وزارت خارجه آلمان، هنوز هم صدها شهروند آلمان در افغانستان گیر مانده اند.

 

در همین زمینه