نشان سفارت آلمان در کابل
نشان سفارت آلمان در کابل

بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ظاهراً مسئولین سفارت آلمان در کابل،"مستقلانه" به روند تخلیه و انتقال افراد از کابل آغاز کرده اند.

چنانچه روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» به استناد از افراد آگاه به موضوع گزارش داده است، حکومت آلمان فدرال هشدارها از محل را در آغاز، به اندازه کافی جدی نگرفته است.

بر اساس این گزارش، تصمیم برای تخلیه، به روز یک‌شنبه گذشته اندکی پیش از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه به وقت محل در کابل اتخاذ شد. اندکی بعد از آن، دستور تخلیه مستقلانه توسط سفارت آلمان صادر شد و سپس معاون سفیر یک ایمل را به مرکز اقدام در امور بحران وزارت خارجه آلمان فدرال فرستاده است.

اما برعکس وزارت خارجه آلمان به روزنامه «ولت ام زونتاگ» گفته است که آنها همیشه با تفاهم با سفارت عمل کرده‌اند و در اخیر هفته گذشته، وزارت خارجه و مسئولین سفارت در کابل، در «تماس خیلی نزدیک» باهم قرار داشته‌اند.

وزارت خارجه آلمان افزوده است که به روز جمعه نیز، ارزیابی سفارت از قضیه چنین بوده است که باوجود آنکه امنیت نه در میان مدت یا دراز مدت، اما در کوتاه مدت تضمین شده بود؛ زمانی که سفارت به روز یک‌شنبه خواهش یک تخیله سریع را کرد، وزارت به این خواهش «بدون تأخیر چراغ سبز» نشان داد.

بعد از آنکه طالبان به روز یک‌شنبه داخل کابل شدند، هزاران تن در حال حاضر تلاش می‌کنند تا از کشور فرار کنند.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه