تیم رباتیک دختران افغان در قطر. عکس: رویترز
تیم رباتیک دختران افغان در قطر. عکس: رویترز

پنج زن جوان که عضو تیم رباتیک افغانستان بودند، به مکزیک رسیدند. روند تخلیه آنها به زودترین انجام یافته و به عنوان نخستین گروه در این کشور انتقال داده شدند.

مارسلو ابرارد وزیر خارجه مکزیک روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در فرودگاه بین المللی مکزیک گفت: «آنها با محبت زیادی از سوی مردم مکزیک پذیرفته خواهند شد. آنها حامل رویاهایی هستند.» وی افزود: «ما می توانیم در یک دنیایی برابر، برادرانه و برابری جنسیتی زندگی کنیم.»

به گفته وزارت خارجه مکزیک، این کشور تلاش هایی را برای خروج برخی از افراد واجد شرایط از افغانستان پس از تسلط طالبان انجام داده است. از سوی دیگر گروهی از افغان های خبرنگار با خانواده های شان به روز چهارشنبه به مکزیک رسیدند.

این مهاجران افغان که در اثر روند تخلیه عاجل به کشور مکسیکو انتقال داده شدند، می توانند در مکسیکو و یا کشور دیگر پناهندگی دهند. روند پناهندگی آنها به زودترین فرصت انجام می یابد.

بر اساس بیانیه ای که توسط وزارت خارجه مکزیک منتشر شده است، یک سازمان خیریه در مکزیک که نخواست نامش فاش شود، برای این زنان زنان مسکن، غذا و خدمات اولیه ارائه کرده است.

به گفته رویا محبوب، بنیانگذار تیم دختران روباتیک افغان، اعضای این تیم در اوایل هفته به قطر انتقال داده شدند و برخی از آنها در افغانستان ماندند.

پرواز این افراد با مساعدت دولت قطر صورت گرفته است. قطر برای این ۹ دختر ویزا صادر کرد و یک هواپیما برای خارج کردن آنها فرستاد.

این تیم در سال ۲۰۱۷ در مسابقات رباتیک آمریکا مدال نقره شجاعت دریافت کرد.

خروج اعضای تیم که بین ۱۵ تا ۱۹ سال دارند و مربی ۲۵ ساله آنها به دنبال بدتر شدن شرایط امنیتی در کابل و تسلط طالبان بر افغانستان صورت گرفت.

بنیاد شهروندان دیجیتال در آمریکا که مسئولیت این تیم را به عهده دارد، در بیانیه‌ای گفت آنها در ۱۲ اوت از قطر، تنها سه روز پیش از ورود طالبان به کابل درخواست کمک کرده بودند. 

در همین زمینه