بیشتر سازمان هایی که برای پیدا کردن افراد گم شده و برقراری ارتباط میان آن ها و خانواده های شان کمک می کنند، توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ اداره می شوند./عکس: picture – alliance/dpa/R. Goldmann
بیشتر سازمان هایی که برای پیدا کردن افراد گم شده و برقراری ارتباط میان آن ها و خانواده های شان کمک می کنند، توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ اداره می شوند./عکس: picture – alliance/dpa/R. Goldmann

اداره جستجوی افراد گم شده سازمان صلیب سرخ در آلمان پیش بینی می کند که پس از به قدرت رسیدن طالبان، آمار درخواست ها برای ردیابی افراد ناپدید شده در افغانستان افزایش خواهد یافت.

اداره ردیابی سازمان بین المللی صلیب سرخ پیش بینی می‌کند که آمار درخواست ها در مورد ناپدید شدگان در افغانستان افزایش یافته است. گیردا هاسلفلدت، رئیس سازمان صلیب سرخ در شهر برلین گفت: «در مراکز مشورت دهی الحاق اعضای خانواده ما، درخواست های روزافزون ثبت شده است.»

هاسلفلدت افزود که انتظار می رود در هفته های آینده، این رقم به گونه چشمگیر بالا برود. او گفت با توجه به مهاجرت های مردم افغانستان و مقاصد نامشخص آن ها برای فرار، تامین ارتباط بسیاری از خانواده ها با بستگان شان در داخل و خارج از این کشور دشوار می‌باشد.»

گفته می‌شود که در روز بین المللی ناپدید شدگان در سال گذشته، بسیاری از شهروندان افغانستان به اداره ردیابی سازمان صلیب سرخ در آلمان مراجعه کرده بودند. افزون بر افغان ها، شمار زیادی از شهروندان سوریه، سومالیا و عراق نیز خواستار جستجوی بستگان شان در این کشور شده بودند.

سازمان صلیب سرخ اعلام می‌کند که در سراسر جهان، بیش از ۲۱۰ هزار نفر به دلیل جنگ، فرار و بیجا شدگی ناپدید هستند. تنها در سال گذشته، حدود ۹۵۰۰ تن از این مفقود شدگان دوباره پیدا شده اند.

 

در همین زمینه