حملات  بر پناهجویان و اقامتگاه‌های آنان  در آلمان در حال افزایش اند
حملات بر پناهجویان و اقامتگاه‌های آنان در آلمان در حال افزایش اند

در آلمان، حداقل در هفته یک حمله بالای اقامتگاه های پناهجویان صورت گرفته است. براساس اطلاعات وزارات داخله آلمان، مقامات ۳۴ مورد را در نیمه اول سال جاری ثبت کرده اند. اگر چه این رقم به طور قابل توجهی کمتر از همین دوره زمانی سال گذشته با ۴۵ مورد است، اما این حملات در حال افزایش اند.

اکثر این جنایات بر اساس گزارش وزارات داخله آلمان، یک پس زمینه راستگرایی دارند. بیشتر این حملات آسیب رسانی به اموال و املاک، نوشتن روی دیوار ها، تبلیغات ضد خارجی و همچنین حملات خشونت آمیز بالای پناهجویان مربوط می شوند. در بعضی موارد آتش افروزی و رساندن آسیب های خطرناک به پناهجویان نیز رخ داده است.

گفته می شود که در مجموع، حملات بالای اقامتگاه های پناهجویان به طور مداوم از آغاز زمان بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵ به این طرف کاهش یافته است. در آن زمان ۱ هزار و ۴۷ مورد حمله بالای پناهجویان ثبت شده است، بنابراین به طور متوسط ​​تقریبا هر روز سه حمله صورت گرفته است. در سال ۲۰۲۰، تنها ۸۴ چنین جرایم شمارش شدند، یعنی کمتر از دوره بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵. دلیل این امر این مساله عنوان شده است که شمار کمتری پناهجویان به آلمان آمده اند و همچنین رقم کمتر در اقامتگاه ها اسکان داده شده اند.

در خارج از محل اقامت، براساس گزارش ها، پناهجویان همواره باید روی توهین یا حملات حساب کنند. در نیمه اول سال ۲۰۲۱، ۴۶۱ حمله  بالای پناهجویان شمارش شده که یک کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. در سال ۲۰۲۰ از ۸۷۹ مورد سخن زده شده است. اما گفته می شود که حملات بالای پناهجویان بیشتر خشونت آمیزتر شده اند.

علاوه بر این، علیرغم محدودیت های کرونا در زندگی عمومی، در نیمه اول امسال نازی ها ۵۶ مارش را در سراسر آلمان راه اندازی کرده اند، در سال۲۰۲۰، ۶۰ مورد درج گردیده است. از سوی دیگر، تعداد کنسرت های راستگرایان و برنامه های موسیقی درست از ۶۱ مورد به ۲۸ مورد کاهش یافته است.

 

در همین زمینه