چمن، مرز بین افغانستان و پاکستان
چمن، مرز بین افغانستان و پاکستان

محمد فیصل، سفیر پاکستان در برلین پایتخت آلمان گفته است که کشورش در حال حاضر بین سه تا چهار میلیون افغان را پذیرفته است. او در ادامه گفته است که اینک باید کشور های غنی و بزرگ مهاجران افغان را بپذیرند.

محمد فیصل سفیر پاکستان در آلمان به روز نامه آلمانی "تگس اشپیگل" همچنین گفته است که کشور اش با تمام نیرو انتقال افغان ها از افغانستان را حمایت می کند و در حال حاضر مرز هم  می ماند.

سفیر پاکستان در ادامه تاکید کرده است که راه حل مشکل جدید پناهجویان افغان در دست کشورهای است که ۲۰ سال در افغانستان رهبری ماموریت را به دوش داشتند. او همچنین قبل از سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به پاکستان گفته است که اینک باید جامعه بین المللی با طالبان برای پیدا کردن یک راه حل صحبت کند.

طالبان دو هفته پیش قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. از آن زمان، چندین کشور غربی از جمله ایالات متحده امریکا و آلمان ده ها هزار نفر را با هواپیما از افغانستان انتقال دادند. روند تخلیه که بیشتر کشورهای غربی در آن سهیم بودند در روز های شنبه و یکشنبه به پایان رسید.

ماموریت نظامی ایالات متحده امریکا به طور رسمی امروز سه شنبه (۳۱ آگست ۲۰۲۱) به پایان رسید. ایالات متحده امریکا برای صدها هزار پناهجو از افغانستان در حال آمادگی است.

 

در همین زمینه