عکس از آرشیف/ حکومت آلمان بیش از ۴۵۰۰ تن را پس از سقوط کابل به دست طالبان از این کشور بیرون کشیده است
August 31 | Photo: picture alliance
عکس از آرشیف/ حکومت آلمان بیش از ۴۵۰۰ تن را پس از سقوط کابل به دست طالبان از این کشور بیرون کشیده است August 31 | Photo: picture alliance

حکومت آلمان اعلام کرد که در میان کسانی که در روزهای اخیر از کابل به این کشور انتقال یافته اند، هفت فرد متخلف نیز حضور دارند. چهار تن این گروه پیش از این از آلمان به افغانستان اخراج شده بودند.

وزارت داخله آلمان می گوید، از میان صدها شهروند افغان که پس از سقوط کابل به دست طالبان از این کشور به آلمان انتقال یافته بودند، هفت تن آنان تحت بررسی های امنیتی قرار گرفته اند. هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان روز پنجشنبه گفت: «سه نفر آنان مدارک جعلی با خود داشتند و چهار تن دیگر آنان به عنوان مرتکبین جرایم جنایی یک بار از آلمان به افغانستان اخراج شده بودند.» 

پس از وارد شدن گروه طالبان به کابل، ارتش آلمان در مجموع حدود ۴۵۰۰ تن را از میدان هوایی کابل به این کشور انتقال داد. 

با توجه به احتمال اوج گیری بحران مهاجرت از افغانستان و منطقه در آینده، زیهوفر تاکید کرد که "حکومت فدرال آلمان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هجوم مهاجرت غیرقانونی به اروپا انجام خواهد داد. در صورت لزوم، اقدامات محافظت در مرزهای مان را تا حد ممکن تشدید خواهیم کرد."

این مقام ارشد وزارت داخله آلمان افزود که در بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ انتقادات مبنی بر عدم شناخت کامل از کسانی که وارد این کشور شده بودند، مطرح شده بود. او گفت: «این امر نباید و نخواهد در آینده تکرار شود. آلمان می خواهد که در وضعیت اضطراری کمک کند اما ما از شهروندان کشور ما نیز محافظت می کنیم.»

 

در همین زمینه