امریکا تعدادی از پناهجویان تخلیه شده از افغانستان را به کشورهای مختلف جهان انتقال داده است.
امریکا تعدادی از پناهجویان تخلیه شده از افغانستان را به کشورهای مختلف جهان انتقال داده است.

افریقای جنوبی اعلام کرد که این کشور توانایی پذیرفتن افغان‌هایی را ندارد که بعد از قدرت گیری طالبان از افغانستان فرار کرده‌اند. شماری از پناهجویان افغان در جریان عملیات تخلیه از کابل به اوگاندا انتقال داده شده‌اند.

وزارت امور خارجه افریقای جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرد که از این کشور خواسته شده تعدادی از مهاجران افغان را که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از کابل به پاکستان انتقال داده شده‌اند بپذیرد.

در همین زمینه: پاکستان تعدادی از مهاجران افغان همکار امریکا را به گونه موقت می پذیرد

به گفته این وزارت، مهاجران یاد شده تا زمانی در این کشور باید باقی بمانند که زمینه انتقال شان به یک کشور سوم فراهم گردد.

اداره روابط بین المللی و همکاری‌های وزارت خارجه در خبرنامه ای گفت: «متاسفانه افریقای جنوبی امکان پذیرفتن این پیشنهاد را ندارد.»

خبرنامه تاکید کرده است که افریقای جنوبی در گذشته به تعداد زیادی از مهاجران پناه داده و تلاش دارد به نیازهای آنان رسیدگی کند. این مهاجران از کمک‌های اجتماعی و صحی رایگان برخوردار هستند.

 در جریان عملیات تخلیه پناهجویان از کابل که دو هفته طول کشید، امریکا از چندین کشور جهان از جمله کشورهای افریقایی درخواست کرده بود تعدادی از مهاجران افغان را در دوره انتظار برای بررسی درخواست انتقال شان به امریکا، بپذیرند.

هفته گذشته، بیش از ۵۰ تن از مهاجران افغان به یوگوندا انتقال داده شدند تا درخواست انتقال شان به امریکا در این کشور تحت بررسی قرار گیرد.


امریکا می‌گوید در جریان عملیات تخلیه حدود ۱۲۰ هزار پناهجوی افغان از طریق فرودگاه کابل به بیرون از افغانستان انتقال داده شده‌اند. تعداد زیادی از این پناهجویان در انتظار رفتن به امریکا در چندین کشور جهان از جمله‌ پولند، مقدونیای شمالی، البانیا، اوگاندا، مکسیکو و پایگاه رامشتاین در آلمان جابجا شده‌اند.

در همین زمینه: مکسیکو به خبرنگاران افغان و خانواده‌های شان پناه داد

 

در همین زمینه