پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در بین مهاجران از کشور های مختلف از جمله افغان ها در روم (اوایل سپتمبر ۲۰۲۱)
پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در بین مهاجران از کشور های مختلف از جمله افغان ها در روم (اوایل سپتمبر ۲۰۲۱)

پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان برای آن دسته از مردم افغانستان که از کشورشان فرار کرده اند، دعا کرد. او هفته گذشته نیز خواهان کمک به مردم این کشور شده بود.

رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه در میدان سنت پیترس در شهر روم خطاب به مومنان کاتولیک گفت: «خدا کند که همه مردم افغانستان، چه در کشورشان، چه در حال مهاجرت و چه آن هایی که به کشورهای دیگر پناه برده اند، با حفظ آبرو و حیثیت، در صلح و برادری در کنار هم نوعانشان زندگی کنند.»

پاپ ۸۴ ساله دعا کرد که کشورهای بسیاری مهاجران افغان را که به دنبال یک زندگی جدید هستند، قبول کرده و از آن ها محافظت می کنند. او گفت که آرزو دارد، جوانان افغان به تعلیم و تربیه دسترسی داشته باشند و از آن به عنوان یک شرط اصلی برای تکامل انسانی یاد کرد.

پاپ در روز یکشنبه هفته گذشته نیز خواهان کمک به مردم افغانستان شده بود. او گفت که وضعیت در این کشور را با نگرانی زیادی دنبال می کند.

پس از این که ملیشه های افراطی طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیادی از مردم این کشور را ترک کردند. در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو با یکدیگر در زمینه پذیرش مهاجران افغان اختلاف نظر دارند.

 

در همین زمینه