۲۷ ماه می سال ۲۰۲۰، گروهی از مهاجران و فرزندانشان در برابر نهادهای اتحادیه اروپا در اتن، پایتخت یونان اعتراض می کنند./عکس: Louisa Gouliamaki /AFP
۲۷ ماه می سال ۲۰۲۰، گروهی از مهاجران و فرزندانشان در برابر نهادهای اتحادیه اروپا در اتن، پایتخت یونان اعتراض می کنند./عکس: Louisa Gouliamaki /AFP

براساس یک کار تحقیقاتی سازمان ملل متحد، بسیاری از مهاجران خوردسال پس از گذراندن دوره ابتدایی، به دوره متوسطه راه پیدا نمی کنند و به این ترتیب چشم اندازها برای پیدا کردن شغل های بهتر را از دست می دهند.

براساس آماری که کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «یو ان اچ سی ار» روز سه شنبه در ژنیو نشر کرده، از هر سه طفل مهاجر فقط یکی به دوره های بالاتر مکتب راه می یابد. این میزان در تقریبا در همه ۴۰ کشور پذیرای مهاجران که تحقیقات در آن جا انجام شده، در مقایسه با کودکان بومی پایین تر است. براساس این تحقیقات، در نتیجه همه گیری کرونا وضعیت احتمالا وخیم تر خواهد شد. 

فیلیپو گراندی، کمیسار عالی «یو ان اچ سی ار» اعلام کرد، جدیدترین پیشرفت های به دست آمده در زمینه تحصیل کودکان و نوجوانان مهاجر نگران کننده است.

سازمان او از حکومت های کشورها خواست، امکان دسترسی به تحصیلات در دوره متوسطه را برای کودکان مهاجر تضمین کرده و در برنامه ریزی ها آنها را شامل کنند. به گفته مقامات «یو ان اچ سی ار» کشورهایی که میزبان گروه های بزرگی از مهاجران و یا بی جاشدگان هستند، به حمایت بیشتری نیاز دارند.

براساس داده های «یو ان اچ سی ار» از دوره زمانی مارچ سال ۲۰۱۹ تا مارچ سال ۲۰۲۰، میزان ثبت نام در دوره ابتدایی مکتب برای کودکان مهاجر ۶۸ درصد و در دوره های بالاتر ۳۴ درصد است.

براین اساس ۵ درصد از جوانان مهاجر پس از به اتمام رساندن دوره ابندایی مکتب به امکانات آموزشی بالاتر دست یافتند. در یک سال قبل از آن این رقم فقط ۳ درصد بوده است. طبق یکی از اهداف ملل متحد تا سال ۲۰۳۰، ۱۵ درصد از کودکان مهاجر باید پس از دوره اجباری آموزش به امکانات آموزشی بالاتر دست رسی داشته باشند.

«یو ان اچ سی ار» اعلام کرد، سال های پس از مکتب ابتدایی باید «دوره رشد، تکامل و استفاده از فرصت ها باشد.» در این دوره است که چشم اندازهای شغلی، صحت، استقلال و مسئولیت ایجاد می شود. همزمان احتمال کار کودکان کاهش می یابد.هی

 

در همین زمینه