پولیس فدرال آلمان در منطقه روزنهایم (عکس آرشیف)
پولیس فدرال آلمان در منطقه روزنهایم (عکس آرشیف)

از زمان آغاز روند تخلیه از کابل، پولیس فدرال آلمان در منطقه "روزنهایم" این کشور چندین پناهجوی افغان را توقیف کرده است که قبلاً به ایتالیا منتقل شده بودند. آنها گفته اند که توسط هواپیماهای نظامی ایتالیایی از کابل بیرون کشیده شده اند.

راینر شرف، بازرس پولیس فدرال آلمان گفته است که روزهای شنبه و یکشنبه تحقیقات علیه سه مرد که احتمالا ۱۴ افغان را از ایتالیا به آلمان قاچاق کرده اند، آغاز گردیده است. براین اساس افغان ها قبلا با هواپیما های نظامی ایتالیا در جریان روند تخلیه از کابل بیرون کشیده شده اند.

پولیس فدرال آلمان، در بزرگراه ( A۹۳ ) نزدیک منطقه (کیفرسفلدن) یک خانواده افغان را که سوار بر موتری با نمبرپلیت ایتالیا و بدون مدارک معتبر قصد ورود به آلمان را داشت، توقیف کرده است. فقط راننده ایرلندی کارت شناسایی با خود داشت. افغان ها اجازه نامه اقامت در آلمان را با خود نداشتند. پدر خانواده گفته است که با خانم و دو فرزند اش می خواهند اقارب شان را در ایالت نیدرزاکسن ملاقات کنند.

همچنین افسران مرزی ده افغان دیگر را نیز بدون مدارک معتبر توقیف کرده اند که به گفته خودشان قبلا با یک هواپیامی نظامی ایتالیایی از کابل به ایتالیا انتقال داده شده بودند. آنها در ایتالیا درخواست پناهندگی داده بودند. این مردان توسط دو مردی که احتمالا سفر را با بس همآهنگ کرده بودند، همراهی می شدند. گزارش شده است که این دو مرد که پناهجویان افغان را همراهی می کردند به ظن قاچاق انسان مورد بازجویی قرار دارند. افغان ها نیز متهم به تلاش برای ورود غیرقانونی شده اند و همراه با فرزندان شان به مراکز پذیرش منتقل شدند.

پولیس فدرال آلمان یک هفته پیش نیز در نزدیکی منطقه "روزنهایم" یک خانواده پنج نفره از افغانستان را که با قطار از ایتالیا به آلمان می آمدند، بازداشت کرده است. به گفته پدر این خانواده، آنها نیز با هواپیمای نظامی ایتالیایی از کابل بیرون کشیده شده بودند.

 

در همین زمینه