رسیدن کارمندان محلی نیرو های آلمانی از افغانستان به میدان هوایی فرانکفورت (آگست ۲۰۲۱)
رسیدن کارمندان محلی نیرو های آلمانی از افغانستان به میدان هوایی فرانکفورت (آگست ۲۰۲۱)

از آغاز روند تخلیه از افغانستان در مجموع ۲۴۸ کارمند محلی سابق اردوی آلمان به این کشور انتقال یافته اند. براساس اطلاعات وزارت داخله این کارمندان محلی با ۹۱۶ تن از اعضای خانواده هایشان به آلمان انتقال یافته اند.

در مجموع ازاوسط ماه آگست امسال ۴۹۲۱ نفر از افغانستان به آلمان انتقال یافته اند: ۴۱۲۹ افغان، ۴۶۹ آلمانی و ۳۲۳ شهروند کشورهای دیگر.

بر اساس آمار حکومت آلمان، از طریق (پل هوایی) ایجاد شده در ماه آگست ۴۵۸۷ نفر از جمله ۳۸۴۹ افغان و ۴۰۳ آلمانی به آلمان آمده اند. در میان کسانی که نیاز به حفاظت داشتند، شهروندان بسیاری از کشورهای دیگر نیز حضور داشته اند و همچنین آلمانی ها را هواپیما های نظامی کشورهای دیگر از کابل بیرون کشیده اند.

افرادی که پس از پایان روند تخلیه نیروهای آلمانی، از افغانستان خارج شده اند، از مسیرهای مختلفی استفاده کرده اند. براساس اطلاعات کنونی، شماری از این افغان ها از طریق قطر به آلمان آمده اند.

 بر اساس اطلاعات حکومت فدرال آلمان، اردوی آلمان تنها ۱۳۸ کارمند محلی و ۴۹۶ تن از اعضای خانواده های شان را انتقال داده است.

 این امر منجر به ناراحتی شدید کارمندان محلی موسسات آلمانی شده است که در افغانستان گیر مانده اند. برخی از همکاران آلمانی آن ها نیز به این خاطر ابراز ناراحتی کرده اند.

با این حال، احتمالا رقم کارمندان محلی که انتقال یافته اند، بیشتر از این آمار داده شده است. استیو التر، سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته است که برخی از افغان هایی که وارد آلمان شده اند، بعداً وقتی مقامات مهاجرت یا اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان به کارهای شان رسیدگی کرده است، معلوم شده که از جمله کارمندان محلی اردوی آلمان بوده اند.

 

در همین زمینه