پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا در رامشتاین آلمان
پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا در رامشتاین آلمان

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است مشکلی وجود ندارد که افغان هایی که توسط نیروهای امریکایی به پایگاه هوایی رامشتاین آلمان انتقال یافته اند، در آلمان پناهندگی بدهند. تا حال از این جمع، ۹۰ نفر در آلمان درخواست پناهندگی داده اند.

هایکوماس وزیر خارجه آلمان بعد از دیدار با انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده در پایگاه نظامی امریکا در رامشتاین ایالت راینلند-فالس آلمان گفت که «وضعیت حقوقی این امر کاملاً روشن است.» او گفته است که از جمع افغان هایی که توسط نیروهای امریکایی انتقال یافته اند و فعلا در این پایگاه نظامی موجود اند، فقط کمتر از یک درصد درخواست پناهندگی در آلمان داده اند.

ایالات متحده از پایگاه نظامی اش در رامشتاین آلمان به عنوان یک اردوگاه موقت برای افغان های آسیب پذیر که باید به ایالات متحده انتقال بیابند، استفاده می کند. بعد از یک توافق با حکومت آلمان، این افغان ها ده روز در این پایگاه می مانند و قبل از انتقال شان به ایالات متحد، مورد بررسی امنیتی قرار می گیرند.

مهاجران افغانی که توسط نیروهای امریکای از افغانستان به پایگاه نظامی امریکایی ها در رامشتاین آلمان انتقال یافته اند
مهاجران افغانی که توسط نیروهای امریکای از افغانستان به پایگاه نظامی امریکایی ها در رامشتاین آلمان انتقال یافته اند

گفته می شود که ۲۳ هزار افغان از طریق رامشتاین به ایالات متحده انتقال یافته اند. ۱۱۲۰۰ نفر منتظر انتقال شان به ایالات متحده اند و تنها ۹۰ نفر درخواست پناهندگی در آلمان ارائه کرده اند. این امر ممکن است زیرا حق اساسی پناهندگی توسط توافق بین دو حکومت لغو شده نمی تواند.

ماس این امر را به عنوان یک بار بالای روابط آلمان و ایالات متحده تلقی نمی کند. وزیر خارجه آلمان گفت: « ما با شرکای امریکایی خود مشترکا و بسیار نزدیک کار می کنیم. توافقاتی را که ما مشترکا به آنها نایل آمدیم، یک به یک اجرا می شوند.» ماس می گوید که ما از این کار باید بی نهایت سپاسگزار باشیم.

 

در همین زمینه