نیرو های واکنش بحران ناتو در جریان مانور نظامی شان در پولند
نیرو های واکنش بحران ناتو در جریان مانور نظامی شان در پولند

ناتو بعد از ۱۶ سال نیرو های واکنش بحران اش را برای رسیدگی به امور افغان های که قبلا کارمندان محلی این پیمان بودند، گماشته است. قرار است ۳۰۰ سرباز، افغان های را که بعد از به قدرت رسیدن طالبان از کشور شان فرار کرده اند، کمک کنند.

برای اولین بار بعد از حدود ۱۶ سال، ناتو دوباره (نیروهای واکنش بحران) خو را برای انجام ماموریت آماده کرده است. براساس تحقیقات آژانس مطبوعاتی آلمان در حال حاضر حدود ۳۰۰ سرباز زن و مرد برای رساندن خدمات و پیدا کردن مکان اقامت افغان های که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کشور شان را ترک کردند و به اروپا آورده شدند، گماشته شده اند.

علاوه بر این تعداد سربازان، صدها کارمند ناتو این عملیات را از مرکز فرماندهی و مقر مرکزی این پیمان پیش می برند.

 این نیروهای ناتو بار اخیر در سال ۲۰۰۵ ماموریت شان را در ایالات متحده امریکا بعد از طوفان «کاترینا» انجام دادند که ماموریت شان کمک رساند به قربانیان این طوفان بود و همچنین در همین سال در پاکستان برای زلزله زده ها کمک کردند.

پیشنهادات دیگر برای استفاده از این واحد های ناتو به دلیل عدم اتفاق نظر بین کشورهای عضو این پیمان موفق نبودند. به عنوان مثال، ایالات متحده در سال  ۲۰۰۹ پیشنهاد کرد تا این واحد های واکنش ناتو برای تقویت نیروها در عملیات نظامی ناتو در افغانستان گماشته شوند. اما آلمان و دیگر کشورهای عضو ناتو این پیشنهاد ایالات متحده را رد کردند.

 واحد های واکنش بحران ناتو که در سال های پس از ۲۰۰۲ ایجاد شدند، ماموریت های رزمی تا حال نداشته اند.

 گفته می شود که ۴۰ هزار سرباز زن و مرد در این واحد های واکنش ماموریت انجام می دهند. این سربازان سالانه از جانب کشورهای مختلف عضو ناتو تعیین می گردند و جا عوض می کنند. ماموریت جدید در درجه اول مربوط به مراقبت و رسیدگی به افغان های می شود که با ناتو در افغانستان کار می کردند و در حال حاضر مکانی برای اقامت طولانی مدت ندارند. این کارمندان محلی با خانواده های شان تقریبا ۱۴۰۰ نفر اند که در کشور های کوزوو و پولند اردوگاه های موقت برایشان آماده شده است.

 

در همین زمینه