گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان/ عکس: رویترز
گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان/ عکس: رویترز

عصر پنجشنبه (۹ آګست ۲۰۲۱) حدود ۱۳۹ افغان که قبلا با نیروهای رومانیا در افغانستان کار می کردند و زندگی شان پس از سقوط کابل به دست طالبان شدیدا به خطر افتاده بود، به بخارست، پایتخت رومانیا رسیدند.

۱۳۹ کارمند محلی اردوی رومانیا که در طول مشارکت این کشور در ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان کار می کردند و همچنین شماری از خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و کارکنان قضا در این جمع شامل اند. بوگدان اورسکو، وزیر خارجه رومانیا گفته است که در مجموع ۱۵۶ افغان که جانشان از سوی طالبان در خطر بود، در نتیجه مساعی این کشور از افغانستان بیرون کشیده شده اند. رومانیا گفته است که برای پذیرش بیشتر درخواست های تخلیه از افغانستان آماده است.

پس از سقوط کابل به دست طالبان در ۱۵ آگست، بیش از دو هفته روند تخلیه شهروندان خارجی ها و همکاران افغان شان از این کشور با هواپیماهای نظامی ادامه یافت. در این مدت، بیش از ۱۲۳ هزار نفر از افغانستان به کشورهای خارجی انتقال یافتند و پس از خروج آخرین سرباز امریکایی به تاریخ ۳۱ اگست، این روند کاملا متوقف شد.

پروازهای داخلی روز شنبه گذشته از میدان هوایی کابل آغاز گردید.

و همچنین پنجشنبه عصر (۹ آگست ۲۰۲۱) اولین پرواز شرکت هواپیمایی قطر که حامل حدود ۲۰۰ نفر بود، از میدان هوایی کابل صورت گرفت. پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان این نخستین پرواز ملکی می باشد.

 

 

در همین زمینه