یش از ۱۲۰۰ کارگر خارجی که در دوره نخست قرنطین در خط اول بحران و شیوع کرونا قرار داشتند، تابعیت فرانسوی را بدست آوردند. عکس: حق کاپی محفوظ است
یش از ۱۲۰۰ کارگر خارجی که در دوره نخست قرنطین در خط اول بحران و شیوع کرونا قرار داشتند، تابعیت فرانسوی را بدست آوردند. عکس: حق کاپی محفوظ است

بیش از ۱۲۰۰ کارگر خارجی که در دوره نخست قرنطین در خط اول بحران و شیوع کرونا قرار داشتند، پس از یک سال تابعیت فرانسوی را بدست آوردند. سازمان ها می گویند این روند در واقع فرصت "دسترسی به حقوق خارجی های مقیم فرانسه" را محدود می کند.

در فرانسه حدود ۱۲۰۱۲ کارگر اتبع خارجی پس از یک سال شهروندی فرانسه را بدست آوردند. به گفته وزارت داخله کشور، این افراد کسانی بودند که در دور اول قرنطین با وجود شرایط بحران کرونا در فرانسه کار می کردند.

به گفته این منبع، اکثر آنها در بخش های کمک به نیازمندان در خانه هایشان، فروشگاه ها، جمع آوری زباله ها، کار تعمیر و ساختمانی، بخش بهداشت، صحت و مراسم تششیع جنازه مصروف خدمت بودند.

درخواست تابعیت این دسته از افراد خارجی در فرانسه در نتیجه یک مکانیزم استثنایی برای کسب تابعیت فرانسوی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰ توسط مارلن سشیپا وزیر امور شهروندی پذیرفته شد.

مارلن سشیپا در صفحه تویتر خود نوشت: «این کارگران که درخط اول بحران صحی کرونا قرار داشتند، به ملت فرانسه پاسخ داده اند. این یک امر طبیعی است که ملت به آنها گامی جهت خداماتی که کردند، بردارد. من از آنها به عنوان هموطنان جدیدمان استقبال می کنم و از طرف کشور جمهوری فرانسه از آنها تشکر می کنم. آنها برای کشور خدماتی را انجام دادند.»


برای درخواست تابعیت، هر کارگر خارجی در وضعیت عادی باید دارنده مجوز اقامت باشد. در ضمن فرد درخواست کننده باید گواهینامه خاصی را پر کند تا در پرونده درخواست معمول برای دسترسی به ملیت فرانسوی وارد شود.

به گفته وزارت داخله، این روند تا ۱۵جولای ۲۰۲۱ اعمال می شد، اما کارگرانی که در دوره نخست بحران کووید 19 در بخش های مهم در فرانسه کار کردند و در خط اول بحران صحی قرار داشتند، برای آنها تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شد که توانستند تابعیت فرانسوی را بدست آورند.

اما به گونه معمول، برای اتباع خارجی که می خواهند تابعیت فرانسوی را بدست آورند حداقل پنج سال باید از مدت اقامت آنها در فرانسه بگذرد. در ضمن آگاهی کافی از فرهنگ و زبان فرانسه داشته باشند و در یک بخشی کار و وظیفه داشته باشند. اما مدت اقامت کارگران خارجی که در بحران اول ویروس کرونا کار می کردند، از پنج سال به دو سال کاهش یافته است.

اما سازمان های مدافع می گویند اگر این اقدام تنها برای۱۲۰۰ تن اتبع خارجی باشد در واقع امکان به دست آوردن شهروندی برای اتباع خارجی دیگ محدود می شود. آنتوان مت عضو سازمان "جیستی" می گوید: «درخواست برای اخذ تابعیت یک روش دشوار است، دشوارتر از قبل. والدین ما که خارجی بودند ۲۰ سال پیش فرانسوی شدند، شرایط آنها هرگز با شرایط فعلی برابر نیست.»

وی می افزاید: «در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۱۳۷۱ اتبع خارجی ملیت فرانسوی را بدست آوردند. روند تابعیت نظر به سال گذشته کاهش یافته است. این رقم ۲۰ درصد کمتر از سال گذشته است.»

سازمان سیماد نیز می گوید که سکوت مقامات دولتی در مورد مسائل مهم دسترسی به حقوق خارجیان دیگری که در فرانسه زندگی می کنند، خواه کار کنند یا نه، بی توجهی است.

این سازمان می گوید که دسترسی به درخواست کارت اقامت خارجی ها و درخواست شهروندی از زمان شیوع ویروس کرونا مشکل شده است. همه درخواست ها به گونه آنلاین پیشنهاد شده که تقریبا نا ممکن است.

آنتوان مت می گوید: «افرادی که تابعیت فرانسوی را بدست می آورند محترم شمرده می شوند و اما دیگران به نحوی به دیده تحقیر شمرده می شوند، این امر در واقع فرق بین خارجی های که تابعیت دارند و ندارند را ایجاد می کند.» از سوی دیگر سازمان سیماد می گوید این دستورالعمل، فقط به خارجی های قانونی مربوط می شود، اما ۳۵۰۰۰۰ مهاجر غیرقانونی که در فرانسه زندگی می کنند" را شامل نمی شود.

 

در همین زمینه