عکس از آرشیف: نوجوانان مهاجر در فرانسه به مکتب می روند.
عکس از آرشیف: نوجوانان مهاجر در فرانسه به مکتب می روند.

۴۵ تن از خانواده های افغان با ۲۴ کودک که در مکاتب مختلف شهر رن در فرانسه تحصیل می کنند هنوز در افغانستان هستند و تخلیه نشده اند. برخی از این خانواده ها تابعیت فرانسوی دارند و برخی هم از طریق الحاق خانوادگی اقامت فرانسه را گرفته اند.

۲۴ کودک افغان که شامل برنامه های آموزشی مکاتب مختلف در شهر رن فرانسه هستند، در کابل به سر می برند. آنها از زمان به قدرت رسیدن طالبان به همراه خانواده هایشان در کابل گیر مانده اند.

در حدود ۴۵ تن از افراد بزرگ سال و۲۴ کودک که اکثرا تابعیت فرانسوی و یا ویزای اقامت فرانسه را دارند، از برنامه تخلیه باز ماندند. مسئولان مکاتب در شهر رن می گویند که آنها منتظر شاگردان شان هستند. آنها از دولت فرانسه می خواهند تا برای تخلیه آنها اقدام جدی نمایند.

ناتالی ژاک رئیس مکتب "سان ارمل" به خبرگزاری فرانسه گفت: «شاگردان ما در صنف حضور ندارند اما مهم این است که به یاد داشته باشیم آنها هنوز برنگشته اند و همه جای خود را در مکتب دارند.»

وی گفت: «هفت خانواده که اصالت افغانستان را دارند، کودکان شان در مکتب منطقه ما تحصیل می کنند. خانواده ای که از سه فرزند آنها دو نفر در اینجا تحصیل می کنند. کوچکترین آنها در کودکستان است. یک دختر آنها امسال باید به کالج برود.» خانم ژاک به ادامه صحبت هایش گفت: «مادر این خانواده که پنج یا شش سال خانواده اش را ندیده بود، خیلی خوشحال بود که آنها را در افغانستان ملاقات کند.»

شاه احمدی یکی از افغان های مقیم فرانسه در شهر رن می گوید که شاگردان مکتب با خانواده هایشان در افغانستان هستند. اوبه خبرگزاری فرانسه گفت: «آنها از لحاظ روانی آسیب دیده اند.» ما به شهرداری پیشنهاد کردیم تا آنها را هرچه زودتر تخلیه نمایند تا از برنامه های مکتب باز نمانند.»

اما مقامات فرانسه می گوید که باید منتظر از سرگیری پروازهای تجاری از کابل باشیم تا این خانواده ها برگردند.

 

در همین زمینه