پس از سقوط کابل توسط طالبان، اردوی آلمان فدرال سعی کرد کارمندان سابقش را از افغانستان بیرون بکشد./عکس: Picture-alliance/Marc Tessensohn/Bundeswehr
پس از سقوط کابل توسط طالبان، اردوی آلمان فدرال سعی کرد کارمندان سابقش را از افغانستان بیرون بکشد./عکس: Picture-alliance/Marc Tessensohn/Bundeswehr

وزارت داخله آلمان روند صدور نامه های پذیرش را برای بیش از ۲ هزار فعالان حقوق بشر، هنرمندان، دانشمندان، خبرنگاران و شهروندان دیگر افغانستان که به صورت بالقوه در معرض خطر قرار دارند، آغاز کرده است.

وزارت خارجه آلمان فدرال در کنار کارمندان سابق اردوی این کشور و نهادهای دولتی دیگراین کشور، ۲ هزار فعلان حقوق بشر، زنان، هنرمندان، خبرنگاران و بقیه افراد آسیب پذیر را به عنوان نیازمند محافظت ویژه شناسایی کرده بود.

استیو التر، سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال روز دوشنبه (۱۳ سپتمبر ۲۰۲۱) در برلین گفت، جمعه هفته گذشته، لیست کامل با نام های فعالان حقوق بشر و اشخاص دیگر نیازمند محافظت توسط وزارت خارجه به وزارت داخله آلمان فدرال فرستاده شده است. 

این سخنگو افزود: «وقتی که نام کسی در لیست باشد، چون وعده پذیرش دریافت کرده است، این وظیفه نهادهای دولتی است که بررسی کنند، آیا این شخصی که واقعا در برابر آن ها قرار دارد، همان کسی است که نامش در لیست درج شده است.»

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال پس از پروازهای تخلیه اردوی این کشور در ماه آگست، اعلام کرده بود، شمار اندکی از افراد تخلیه شده، اسناد جعلی ارائه کرده اند.

این اشخاصی که وزارت خارجه آلمان آن ها را نیازمند محافظت معرفی کرده است، عمدتا در افغانستان هستند یا این که در این میان به یک کشور همسایه رسیده اند.

بر بنیاد اطلاعات خبرگزاری آلمان ( دی پی ای)، در این لیست نام اشخاصی درج شده که جزو کارمندان سابق اردوی آلمان نیستند، اما به خاطر نقش ویژه که در افغانستان داشتند، پذیرفته می شوند. حدود ۲۶۰۰ تن و اعضای خانواده های نزدیک آن ها.

 

در همین زمینه