گرد مولر، وزیر انکشاف آلمان فدرال
گرد مولر، وزیر انکشاف آلمان فدرال

گرد مولر، وزیر امور انکشافی و همکاری های اقتصادی آلمان پیش از آغاز کنفرانس سازمان ملل متحد از وقوع فاجعه بشری در افغانستان هشدار داد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان فدرال نیز که در این کنفرانس شرکت کرده بود، خواهان کمک رسانی عاجل به مردم افغانستان شد.

 گرد مولر، وزیر امور انکشافی و همکاری های اقتصادی آلمان فدرال، خواهان اصلاح بنیادین سیستم بین المللی کمک های اضطراری شد. مولر در ادامه گفت، اقدامات پیشگیرانه بیشتری باید انجام شود.

مولر به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت: «می شد با یک صندوق کمک های اضطراری و مبارزه با بحران سازمان ملل با مبلغ ۱۰ میلیارد یورو، از مرگ در سراسر جهان به خاطر گرسنگی و نبود ادویه جلوگیری کرد.»

او افزود، سیستم کمک های بین المللی باید تغییر کند و توجه به جای دخالت در بحران به جلوگیری از آن معطوف شود. او گفت: «نمی شود که پس از مرگ مردم وارد عمل شویم.»

مولر هشدار داد، در افغانستان یک فاجعه انسانی در حال ایجاد شدن است. او افزود: «مردم فقط به خاطر تصرف خشونت آمیز قدرت نیست که رنج می برند. خشکسالی شدید نیز به مشکلات آن ها افزوده است و همه گیری کرونا به شدت گسترش یافته است.» به گفته وزیر امور انکشافی آلمان، همین حالا هم تقریبا نیمی از مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. او گفت: «در ۱۴ ماه آینده، احتمالا نیمی از کودکان زیر پنج سال دچار سوتغذیه شدید خواهند بود.» اما فقط ۴۰ درصد از نیازمندی های بشری افغانستان پوشش داده می شود.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان فدرال روز دوشنبه پیش از این که از ژنیو خارج شود، اعلام کرد، جامعه بین المللی باید با سرعت هرچه بیشتر پیش از رسیدن فصل زمستان، در افغانستان روند کمک رسانی عاجل را سازمان دهی کند. اما این کار زمانی امکان پذیر است که سازمان های بشردوست به مردمی که شدیدا نیازمند کمک هستند، دسترسی داشته باشند.

او افزود، کارمندان سازمان های امدادگر نباید از سوی طالبان در معرض ارعاب، خودرایی و محدودیت قرار داشته باشند.

وزیر خارجه آلمان همزمان تاکید کرد، فعالیت بیشتر در افغانستان که از کمک رسانی عاجل فراتر برود، فعلا در نظر گرفته نشده است. او افزود: «فقط براساس عملکرد طالبان می شود در این باره تصمیم گرفت که آیا این خط مشی در آینده تغییر می کند یا نه.»

رئیس هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد، ۱،۲ میلیارد دالر برای کمک به مردم افغانستان وعده داده شده است.

در این کشور دست کم ۱۴ میلیون تن به خاطر بحران گرسنگی که به سرعت در حال گسترش است، به کمک های بین المللی وابسته هستند.

اولریش لیلیه، رئیس سازمان خیریه «دیاکونی» خواهان کمک های بشردوستانه به افغانستان شد. او در مصاحبه با رادیوی آلمانی «دویچلند فونک» گفت، سازمان های امدادگر می خواهند به کار در افغانستان ادامه دهند. اما امنیت و آزادی عمل کارمندان شان باید تضمین شود. افزون براین برای رساندن پول و کمک به افغانستان به «کانال های مطمئن» نیاز است. لیلیه خواهان این شد که جامعه جهانی به طالبان فشار بیاورد.

داگمار پروئین، رئیس بخش فجایع در «دیاکونی» گفت، انسانیت حکم می کند که ما چشمانمان را در برابر نیازمندی شدید انسان ها در افغانستان نبندیم. او افزود: «بخش بزرگی از مردم نمی توانند کشور را ترک کنند.» طالبان باید بدون هیچ قید و شرطی اجازه بدهند کمک های بشری به دست نیازمندان برسد. مهم فقط نیازمندی انسان ها است.

پروئین افزود: «ما از صاحبان کنونی قدرت می خواهیم که امنیت کارمندان زن و مرد ما را تضمین کنند و دراین زمینه ضمانت بدهند. افزون براین باید تضمین شود، امکانات مالی که وارد کشور می شوند، فقط برای اقدامات بشردوستانه برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار گیرند.»

 

در همین زمینه