کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شهر ژنو، سپتامبر ۲۰۲۱. عکس: سازمان ملل متحد،.عکس: سازمان ملل متحد
کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شهر ژنو، سپتامبر ۲۰۲۱. عکس: سازمان ملل متحد،.عکس: سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد می گوید جامعه بین المللی وعده ۱،۲ میلیارد کمک به افغان هایی را داده است که با بحران های بشری در افغانستان و منطقه روبرو هستند. این سازمان از ادامه کمک هایش به مردم افغانستان در کنفرانس ژنو وعده داد.

بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان، جامعه بین‌المللی می‌خواهد از مردم این کشور باز هم حمایت کند. در کنفرانس کمک‌دهندگان بیش از یک میلیارد دالر کمک عاجل به مردم افغانستان وعده داده شد.

کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد افغانستان روز دوشنبه ۱۳ سپتامبر در شهر ژنو سوئیس، با اشتراک نزدیک به ۱۰۰ کشور و ۳۰ سازمان بین المللی برای جمع آوری کمک های بشردوستانه به افغانستان تشکیل شد.

در این نشست، سازمان ملل متحد خواستار ۶۰۶ میلیون دلار برای ۱۱ میلیون شهروند افغان تا آخر سال شده است. جامعه بین المللی متعهد شده که ۱،۲ میلیارد دلار را به افغانستان اختصاص می دهد.

مارتین گریفیتس رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در کنفرانس ژنو گفت که ۱،۲ میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغان ها تعهد شده است.

وی خواستار ارائه کمک ها به میلیون ها شهروند افغان شد که در کشور خود و منطقه با بحران های بشری روبرو هستند. او از اهداکننده گان می خواهد تا در اسرع وقت به تعهدات خود عمل کنند تا افغان ها را در بخش های صحی و غذا کمک نمایند.

در کنفرانس ژنو، سازمان ملل متحد و آژانس های امدادی به کشورها اطمینان دادند که کمک های آنها به طالبان برای اهداف تبلیغاتی آنها داده نمی شود بلکه از طریق جامعه بین المللی به افغان های نیازمند می رسد.

آنتونیو گوتیرش دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست گفت که از طالبان اطمینان کتبی گرفته است که سازمان های کمک رسان قادر خواهند بود تا به فعالیت های بشردوستانه خود در افغانستان ادامه دهند.

کدام کشور ها کمک می کنند؟

بیشترین تعهدات برای کمک به افغانستان توسط ایالات متحده انجام می شود. نماینده ایالات متحده متعهد شد که ۶۴ میلیون دلار به افغانستان کمک کند.

از سوی دیگر کشور جاچان مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار و فرانسه ۱۰۰ میلیون یورو را برای کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه می دهند.

در همین حال، وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که ۲۰ میلیون یورو را برای کمک های بشردوستانه به افغانستان ارائه می کند. حدود یک سوم آن در سال جاری پرداخت خواهد شد.

آلمان همچنین متعهد شده است که ۵ میلیون یورو را به افغانستان اختصاص می دهد. از سوی دیگر، کشوردنمارک ۳۸،۱ میلیون یورو و ناروی ۱۱،۵میلیون دلار را به افغانستان کمک می کنند که این کمک ها نیز با همکاری جامعه جهانی و سازمان صلیب سرخ هماهنگ می شوند.

جامعه بین الملل همچنان از طالبان خواسته است تا به حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارند.

 

در همین زمینه