اورزولا فون دیر لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا / عکس از رویترز
اورزولا فون دیر لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا / عکس از رویترز

اتحادیه اروپا کمک بشردوستانه جدید ۱۰۰ میلیون یورویی به افغانستان را اعلام کرده است. رئيس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که از وقوع فاجعه بشری در افغانستان باید جلوگیری شود.

اوروزلا فون دیر لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این اتحادیه بر سر ۱۰۰ میلیون یورو کمک بشردوستانه اضافی به افغانستان توافق کرده است. فون دیر لاین امروز چهارشنبه ضمن یک سخنرانی در پارلمان اروپا در اشتراسبورگ گفته است که این اتحادیه از مردم افغانستان در داخل این کشور و در کشورهای همسایه افغانستان حمایت می‌کند.

فون دیر لاین در این سخنرانی‌اش افزود که این مبلغ امدادی بخشی از «بسته حمایت از افغانستان» است که هفته آینده معرفی می‌شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا قبل از این نیز در ماه آگست از افزایش کمک‌ها برای مردم افغانستان در داخل این کشور و در کشورهای منطقه خبر داده بود. فون دیر لاین آن زمان گفته بود که این کمک‌ها از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون یورو افزایش داده شده اند.

این درحالیست که در اسناد کتبی کمیسیون اتحادیه اروپا ارقام دیگری تذکر یافته بود. براساس این متن کتبی ۵۷ میلیون یورو برای کمک‌های بشردوستانه قبلاً تخصیص یافته بود و ۶۹ میلیون یوروی دیگر بر آن افزوده شده است. ۷۹ میلیون دیگر پول‌های خارج از کمک‌های بشردوستانه می‌باشد. در همین حال کشورهای دیگر نیز کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را افزایش داده اند. چنانچه در کنفرانس کشورهای پول دهنده برای افغانستان که به روز دوشنبه از جانب سازمان ملل در ژنیو برگزار گردید، بر سر مجموعاً بیش از یک میلیارد دالر کمک برای افغانستان توافق صورت گرفت. آلمان به عنوان یکی از کشورهای بزرگ پول دهنده برای افغانستان مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو کمک را اعلام کرده است.

 

در همین زمینه