پایگاه هوایی رامشتاین به بزرگترین کمپ برای هزاران شهروند افغانی تبدیل شده که از افغانستان بیرون کشیده شده اند/عکس: picture-alliance
پایگاه هوایی رامشتاین به بزرگترین کمپ برای هزاران شهروند افغانی تبدیل شده که از افغانستان بیرون کشیده شده اند/عکس: picture-alliance

قرار است حدود ۹ هزار مهاجر افغان که در پایگاه هوایی رامشتاین به سر می برند، در برابر بیماری های سرخکان، اوریون یا کله چرک و چیچک واکسین شوند. آن ها در انتظار انتقال به ایالات متحده امریکا هستند.

 پرسنل طبی در پایگاه هوایی ایالات متحده امریکا که در رامشتاین آلمان قرار دارد، به واکسین شهروندان افغان نیازمند به محافظت در برابر بیماری های سرخکان، اوریون یا گله چرک و چیچک آغاز کرده است.

در آن جا چندین هزار مهاجر در انتظار ادامه سفرشان به ایالات متحده امریکا هستند. این واکسین ها را نهاد دولتی صحت ایالات متحده امریکا «CDC» توصیه می کند. سرخکان یکی از مسری ترین بیماری ها در سراسر جهان است.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا روز دوشنبه گفته بود، تا به حال در میان مهاجرانی که به ایالات متحده امریکا رسیده اند، پنج مورد ابتلا به سرخکان دیده ثبت شده است. این افراد در قرنطینه هستند.

پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا در رامشتاین آلمان
پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا در رامشتاین آلمان

در رامشتاین یک مورد تایید شده ابتلا به سرخکان گزارش شده است. این فرد و خانواده اش از دیگران جدا شده اند. در مجموع قرار است ۹ هزار تن در رامشتاین این واکسین ها را دریافت کنند.

گفته می شود که این پروسه چندین روز به طول خواهد انجامید. پروازهای تخلیه شهروندان افغان نیازمند محافظت به ایالات متحده امریکا به خاطر موارد ابتلا به سرخکان تا هفته آینده به تعلیق افتاده است.

رامشتاین بزرگترین پایگاه هوایی ایالات متحده امریکا در خارج از این کشور است.

بیشتر موارد تخلیه هوایی شهروندان افغان از این کشور که توسط نیروهای امریکایی پس از به قدرت رسیدن طالبان انجام شد، با استفاده از دو پایگاه هوایی در قطر و در رامشتاین آلمان انجام شده است.

 

در همین زمینه