عکس از آرشیف: شمار زیادی از افغانها تلاش می کنند بعد از به قدرت رسیدن طالبان این کشور را ترک کنند
عکس از آرشیف: شمار زیادی از افغانها تلاش می کنند بعد از به قدرت رسیدن طالبان این کشور را ترک کنند

بیش از ۲۰ سازمان حقوق بشری از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته اند که مسئولیت شان در قبال افغان‌های نیازمند حفاظت را بر عهده گیرند. آن‌ها از جمله خواستار انتقال قانونی افغان‌های زیر تهدید از کشورهای همسایه به اروپا شده اند.

درخواست‌ها از کشورهای اروپایی برای پذیرش افغان‌های که بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در معرض خطر قرار دارند، همواره بیشتر می‌شود.

۲۴ سازمان حقوق بشری روز پنج شنبه در بروکسل گفته اند که حفاظت از پناهجویان باید در مرکز پاسخ اتحادیه اروپا به بحران افغانستان قرار داشته باشد.

این سازمان‌های حقوق بشری خواستار اقدامات مشخصی از سوی کشورهای اروپایی شده اند که شامل تضمین راه‌های مهاجرت، سفر قانونی افغان‌های در معرض خطر از کشورهای همسایه به کشورهای اروپایی، توقف روند اخراج پناهجویان و رسیدگی منصفانه به تقاضاهای پناهندگی می‌شود.

ایموگن سودبری، از مدیران کمیته نجات بین المللی انتقاد کرده است که رفتار کنونی برخی از سیاستمداران اروپایی «بسیار نگران کننده» است. او گفته است که این سیاستمداران به جای دامن زدن به ترس از سرازیر شدن مهاجران افغان و بحران در مرزهای اروپا که اصلاً وجود ندارد، باید به مکلفیت‌های شان برای حفاظت از افغان‌های در معرض خطر عمل کنند و «رهبری بشردوستانه» از خود نشان دهند.

سازمان عفو بین الملل، شعبه اروپایی کاریتاس، دیده بان حقوق بشر، کمیته بین المللی نجات، صلیب سرخ، سازمان نجات کودکان و نجات دریایی از جمله ۲۴ سازمان امضاکننده این فراخوان اند.


برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه