در ماه های گذشته شمار زیادی خبرنگاران در افغانستان قربانی ترور های هدفمندانه شدند (عکس آرشیف)
در ماه های گذشته شمار زیادی خبرنگاران در افغانستان قربانی ترور های هدفمندانه شدند (عکس آرشیف)

گروهی از خبرنگاران افغان از جامعه جهانی خواستند که در حفظ آزادی بیان در افغانستان فعالانه سهم بگیرند. بخش عمده درخواست آنان تضمین حفاظت از خبرنگاران زن می باشد.

بیش از یک صد خبرنگار که نخواسته اند نام شان گرفته شود، یک نامه دادخواهی را به خبرنگاران بدون مرز فرستاده اند. این نامه تحت عنوان "خبرنگاری در افغانستان در حال انقراض است" نوشته شده است.

این نامه از سوی یک گروه متنوع قومی و سیاسی که متشکل از ۱۰۳ روزنامه نگار، ویراستار، عکاس که ۲۰ زن شامل شان می باشند، امضا شده است. آنان گفته اند که حملات مسلسل بالای کارکنان رسانه ها و مداخله طالبان در کارهای شان سبب شده اند که آنان از بدتر شدن وضعیت شان در هراس باشند.

شمار بیشتر از این دادخواهان هنوز هم در افغانستان فعالیت می کنند. بخشی از این افراد در کشورشان پنهان شده اند و برخی ها هم در خارج از افغانستان در حال تبعید به سر می برند.

همه آنان تاکید کرده اند که هویت شان باید محفوظ بماند تا به خودشان و اعضای خانواده های شان در افغانستان آسیب نرسد. کریستیان میهر، رئیس اجراییه خبرنگاران بدون مرز گفته است: «طالبان نشان داده اند که نمی خواهند آزادی بیان را در کابل و هم در ولایت های دیگر، تحمل کنند. اینجا یک تهدید از تکرار پنج سال تاریک دوره حاکمیت اول طالبان موجود می باشد.»

این خبرنگاران به گونه جدی خواسته اند که اتاق های خبر افغان ها فعال شوند و آنان بتوانند به فعالیت های شان ادامه بدهند. آنان در کوتاه مدت، خواستار همکاری های دیپلوماتیک، مشورتی و مالی شده اند. در بخشی از این نامه آمده است که نیاز دانسته می شود، خبرنگاران در معرض خطر به جای امن انتقال داده شوند.

دادخواهان همچنان خواسته اند که برای خبرنگاران پناهنده، زمینه فعالیت در خارج از کشور نیز فراهم شود و جامعه جهانی در جریان مذاکرات با طالبان، تعهدات مشخص بگیرند.

از سوی هم خبرنگاران بدون مرز از تصمیم اخیر وزارت داخله آلمان برای پذیرش ۲۶۰۰ افغان و خانواده های شان که در معرض جدی خطر هستند استقبال کرده است. 

خبرنگاران بدون مرز تایید کرد که آنان یک فهرست را برای وزارت خارجه آلمان فرستاده اند که در آن اسامی ۱۵۲ خبرنگار می باشد که زیر تهدید بلند در افغانستان قرار دارند. شماری از خبرنگاران زن هم شامل این فهرست اند.

 

در همین زمینه