یکی از عملیات های  نجات کشتی " اوشن ویکنگ" عکس از اس او اس مدیترانه (عکس آرشیف)
یکی از عملیات های نجات کشتی " اوشن ویکنگ" عکس از اس او اس مدیترانه (عکس آرشیف)

کشتی نجات "اوشن واکینگ" طی دو ماموریت اش در روز های شنبه و یکشنبه گذشته، حد اقل ۵۸ پناهجو را نجات داده است. در حال حاضر تیم های صحی صلیب سرخ و هلال احمر از این نجات یافتگان مراقبت می کنند.

کشتی نجات "اوشن واکینگ" از روز جمعه (۱۷ سپتمبر ۲۰۲۰۱) به این طرف، دوباره در سواحل لیبیا فعالیت اش را آغاز کرده است. در دو ماموریت افراد زیادی سوار کشتی نجات "اوشن واکینگ" شده اند. این کشتی نجات براساس اطلاعات سازمان امدادی «اس او اس مدیترانه» روز شنبه (۱۸ سپتمبر ۲۰۲۱) ۲۵ نفر را سوار کرده و روز یکشنبه (۱۹ سپتمبر ۲۹۲۱) ۳۳ نفر را نجات داده است. نجات یافتگان ۳۲ مرد، ۱۰ زن و ۱۶ کودک از جمله یک نوزاد یک ساله هستند. در هر دو مورد افراد با قایق های چوبی در بحر سفر می کردند.

گفته شده است که در حال حاضر این پناهجویان نجات داده شده توسط خدمه این کشتی و یک تیم بین المللی فدراسیون جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در کشتی مراقبت می شوند.

به گفته «اس او اس مدیترانه» پس از عملیات نجات روز یکشنبه، تعداد بیشتری قایق هایی که در تنگنا قرار گرفته بودند، شناسایی شده اند. اما گارد ساحلی لیبیا آن ها را رهگیری کرده است.

"اوشن واکینگ" در روز جمعه به منطقه عملیاتی در برابر سواحل لیبیا رسید.

در عملیات نجات قبلی خدمه این کشتی در آغاز ماه آگست، حدود ۵۵۰ نفر نجات داده شده و در کشتی سوار گردیده بودند. پس از چند روز انتظار، "اوشن واکینگ" توانست وارد بندر پوسالو در سیسیلی ایتالیا شود و اجازه پیاده کردن پناهجویان را در ساحل به دست آورد. برخی از نجات یافتگان قبلاً به دلایل صحی از کشتی انتقال یافته بودند.

 

 

در همین زمینه