لودویگ شیک، سرپرست کمیسیون اسقف‌های کلیسای جهانی
لودویگ شیک، سرپرست کمیسیون اسقف‌های کلیسای جهانی

اسقف‌های کاتولیک آلمان خواسته اند که کمک‌ها به افغانستان بعد از تصرف قدرت توسط طالبان نیز ادامه یابد. آن‌ها تصریح کرده‌اند که برای ادامه و تقویت کمک‌ها به خاطر جلوگیری از فاجعه بشری، باید با طالبان گفتگو شود.

لودویگ شیک، سرپرست کمیسیون اسقف‌های کلیسای جهانی روز سه شنبه در شهر فولدا در آلمان گفت که افغانستان را «یک فاجعه بشری تهدید می‌کند و ما نباید بی‌تفاوت بمانیم». به گفته او، حالا ضرورت به این است که زمینه‌های جدیدی برای کمک‌رسانی، به خصوص برای زنان این کشور، بررسی گردد.

براساس اظهارات کنفرانس ‌اسقف‌های کاتولیک آلمان، در حال حاضر هنوز هر دو سازمان امدادی کلیسایی «میزروز» و «کاریتاس اینترنشنل» در افغانستان فعال هستند؛ اما به فعالیت بسیاری از پروژه‌ها در آنجا در حال حاضر نمی‌توانند ادامه بدهند، زیرا همه کارمندان آلمانی، افغانستان را ترک کرده اند.

اسقف هاینر ویلمر، رئیس کمیسیون یک اتحادیه کلیسای رومان-کاتولیک (Justitia et Pax) کمک‌کردن را یک وظیفه اخلاقی عنوان کرد و گفت که به خصوص در مورد افغان‌هایی که با سازمان‌های انکشافی آلمان کار کرده اند، نگران است.

آمار سالانه بیجاشدگان داخلی در افغانستان
آمار سالانه بیجاشدگان داخلی در افغانستان

او در این باره توضیح داد: «معلوماتی به ما رسیده است که طالبان در حال حاضر لیست نام‌های آن‌ها را تهیه می‌کنند و این هیچ پیام خوشی ندارند.» او افزود که هراس دارد دست‌آوردهای سال‌های گذشته در زمینه‌های آموزش و آزادی دختران و زنان از بین برود و این کشور شاهد یک فاجعه باشد. 

اسقف ویلمر همزمان خواستار یک بررسی و تحلیل همه جانبه شد که چرا بسیاری از اهداف ماموریت افغانستان محقق نشد و کشورهای غربی حالا در برابر «ویرانی‌های ماموریت بین‌المللی» ایستاده اند.

او انتقاد کرد که در مداخله نظامی در افغانستان به منافع و فرهنگ مردم ساکن در آنجا کمتر توجه شد و این ماموریت بیشتر متأثر از «منافع کوتاه مدت امنیتی» بوده است.

 

در همین زمینه