مهاجران افغان در هند
مهاجران افغان در هند

بیش از یک هزار شهروند افغانستان که برای تداوی به هندوستان رفته بودند، پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان در آن کشور گیر مانده اند. آنان در وضعیت بدی به سر می برند و شماری از بیماران وفات کرده اند.

شمار زیادی از شهروندان افغانستان بیماران شان را برای درمان به هندوستان می برند. اما این روزها روایت‌های غم انگیزی از وضعیت بد شهروندان افغانستان که در هندوستان گیر مانده اند، دست به دست می شود.

پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان در ۱۵ آگست، نزدیک به ۱۵۰۰ شهروند افغانستان به شمول بیماران در هندوستان گیر مانده اند.

این شهروندان افغانستان که با مشکلات زیاد، از جمله کمبود پول مواجه اند و خواستار برگشت به کشورشان اند.

شیرین آغا، باشنده کابل در حالی که بغض گلویش را می فشارد و کودک سه ساله ای در آغوش دارد، می گوید: «من به هدف درمان کودک سه ساله ام برای دو روز آمده بودم. بعد از سقوط کابل راه بند شد. یک و نیم ماه می شود که طفلک سه ساله ام بدون مادر است. در اینجا دولت هندوستان پروازها اجازه نمی دهند.»

مرد دیگری که اشک از چشمانش جاریست می افزاید که همسر بیمارش را از دست داده است و مجبور شده است که جسدش را در هندوستان دفن کند: «خانمم سرطان داشت. ۱۷ روز پیش وفات کرد. پول نداشتم که جسدش را در یخچال نگهداری کنم. در کشور بیگانه دفنش کردیم. حالا پول خوراک خود را نداریم. از دولت طالبان تقاضا داریم که ما را کمک کنند که به کشور خود برگردیم.»

بشیر‌، باشنده کابل یکی دیگر از شهروندان افغانستان که در هندوستان گیرمانده است. او می گوید که تنها برای یک برنامه آموزشی یک روزه به هندوستان آمده بود: «در یک پروگرام آموزشی برای یک شب آمده بودم و حکومت هندوستان برای ما اجازه دخولی و خروجی نمی دهند. تقاضا داریم که ما را از طریق کشورهای دیگر اجازه بدهند که به افغانستان برگردیم.» 

یک زن کهن سال مبتلا به سرطان است می گوید که حتی پول کرایه اتاق اش را ندارد: «فقط مصارف ۱۲ یا ۱۳ روز را داشتیم. از برای خدا یک راه پیدا کنید. دیروز مرا از خانه بیرون کردند. در روی سرک مانده ام.»

راضیه موسوی، خبرنگار افغان که در میان افغانان گیر مانده در هندوستان است، به دویچه وله می گوید که همه این افغانان به گونه قانونی و با ویزا به هندوستان سفر کرده اند و خواستار برگشت به افغانستان اند: «ما خواستار آن هستیم که به زودترین فرصت زمینه برگشت برای ما فراهم گردد. بسیاری از افغانان پول کرایه اتاق و حتی خوراک شان را ندارند.»

پس از تصرف کابل توسط طالبان، پروازهای ملکی متوقف شد و تا حالا به جز پروازهای حامل کمک‌های طبی و بشردوستانه، تنها پروازهای ملکی ایران و پاکستان با افغانستان به شکل محدودی از سر گرفته شده است. معلوم نیست که پروازها میان افغانستان و هند چه زمانی دوباره شروع می‌شود.

این شهروندان افغانستان از هندوستان و افغانستان می‌خواهند حتی اگر از طریق زمینی زمینه بازگشت فراهم گردد، آماده اند به کشورش شان برگردند. آنان می‌گویند که در مدت بیش از یک ماه هیچ اقدامی از سوی حکومت هندوستان، حکومت طالبان و سفارت افغانستان در هندوستان و نهادهای بین المللی برای حل مشکل آنان صورت نگرفته است.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه