میدان هوایی بین المللی برلین- براندنبورگ
میدان هوایی بین المللی برلین- براندنبورگ

حکومت فدرال و ایالت براندنبورگ آلمان روی یک مرکز "ورود و خروج" مشترک در میدان هوایی براندنبورگ برلین توافق کردند. قرار است در آن جا ثبت نام اولیه، رسیدگی به درخواست های پناهندگی و همچنین روند اخراج صورت گیرد.

حکومت فدرال و ایالت براندنبورگ آلمان روی ایجاد یک مرکز "ورود و خروج" مشترک در میدان هوایی براندنبورگ برلین توافق کردند.

وزارت داخله آلمان روز پنجشنبه (۲۳ سپتمبر ۲۰۲۱) در برلین گفت که از این طریق قرار است پذیرش و خروج اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا در میدان هوایی بین المللی براندنبورگ تسریع شده و کارآمدتر شود.

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان و میشایل اشتوبگن وزیر داخله براندنبورگ در مورد نکات کلیدی مشترک اداری به توافق رسیدند. بر این اساس، تمام مقامات فدرال و ایالتی که در این فرایند دخیل هستند (اداره فدرال شهروندان خارجی، مقامات قضایی ایالتی، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان و پولیس فدرال) باید باهم در میدان هوایی همکاری کنند. به عنوان مثال، رسیدگی به مراحل پناهندگی در میدان و ثبت نام اولیه پناهجویان باید در آنجا انجام شود. علاوه بر این، باید یک اداره برای پذیرش بشر دوستانه یا الحاق مجدد خانواده ها نیز در میدان هوایی تاسیس شود. اخراج پناهجویان قبول نشده یا مجرم نیز از همین جا انجام خواهد شد.

 

 

در همین زمینه