صبح روز پنجشنبه حدود یک صد تن از نیروهای پولیس و شهرداری در عملیات تخلیه کمپ ژزویت شرکت کردند. عکس از یوتوپیا۵۶
صبح روز پنجشنبه حدود یک صد تن از نیروهای پولیس و شهرداری در عملیات تخلیه کمپ ژزویت شرکت کردند. عکس از یوتوپیا۵۶

نیروهای امنیتی فرانسه روز پنجشنبه یک کمپ مهاجران را در شهر گراند سنت در نزدیکی کاله تخلیه کردند. سازمان‌های خیریه می‌گویند که دولت هیچگونه راه حل واقعی برای حدود ۸۰۰ تن ازمهاجران ساکن این کمپ پیشنهاد نکرده‌است. شب هنگام، تعدادی از مهاجران برگشتند و یک کمپ جدید را در چند متری کمپ پیشین ایجاد کردند.

مهاجران کمپ له ژزویت در گراند سنت از ماه اپریل گذشته، بعد از آن که از کمپ پویتوک اخراج شدند، در این کمپ زندگی می‌کردند. از حدود دو هفته پیشتر، این کمپ از عملیات روزانه پولیس برای تخلیه مهاجران در امان مانده بود و کم به کم به کمپی شبیه کمپ پیشین «جنگل» در نزدیکی کاله بدل می شد.

اما دوره آرامش برای مهاجران افغان، کرد، پاکستانی و شرق افریقا در این کمپ کوتاه بود و صبح روز پنجشنبه، حدود یک صد تن از نیروهای پولیس، شهرداری و یک شرکت پاک کاری عملیات تخلیه را آغاز کردند.


به گفته ماری شاپل، از سازمان یوتوپیا۵۶ در گراند سینت، «نیروهای امنیتی ساکنان کمپ، از جمله زنان و کودکان را مجبور کردند آنجا را ترک کنند. آن‌ها تمامی خیمه‌ها و وسایل مهاجران با جرثقیل پاک کاری کردند و به زباله دانی ریختند. این اقدامات چنان با سرعت انجام شد که بسیاری از مهاجران فرصت نیافتند وسایل شخصی خود را بگیرند.»

صدها مهاجر با کودکان شان سرگردان شدند

به گفته انجمن ناظران حقوق بشر و سازمان یوتوپیا ۵۶ که در محل حضور داشتند، اداره پولیس تنها چهار بس در اختیار مهاجران قرار داده بود تا آن‌ها را به مراکز پذیرایی در منطقه انتقال دهد.

ماری شاپل به مهاجر نیوز گفت: «این عملیات ظاهراً برای انتقال مهاجران به سرپناه انجام شد اما در واقعیت تنها حدود ۷۰ نفر به سرپناهها انتقال یافتند.»

در همین زمینه: فرانسه: فرماندار شمال از عملیات تخلیه کمپ‌های مهاجران در مناطق ساحلی دفاع کرد

سایر مهاجران نیم روز را در نزدیکی یک چهارراه در کنار شاهراه گذراندند و صدها مهاجر نیز همراه کودکان مجبور شدند به جای دیگری بروند. به گفته ماری شاپل «افراد نمی‌دانستند کجا بروند و کاملا سرگردان بودند. هیچکسی به آن‌ها نگفته بود که چه باید بکنند.»

«خشونت دولتی»

به گفته سازمان‌های خیریه، بعد از ظهر، شهرداری جایی را در نزدیکی کمپ تخلیه شده تعیین کرد و تعدادی از مهاجران در آن‌ جابجا شدند. به گفته ماری شاپل «محل جدید بسیار کوچک است و تعداد کمی از مهاجران را در خود جا داده است.» او گفت به درستی روشن نیست که عملیات تخلیه با چه هدفی اجرا شد، جز این که هدف آن «ترساندن» مهاجران باشد.

شهرداری گراند سینت و اداره پولیس منطقه شمال به تماسهای مهاجر نیوز در این زمینه پاسخ ندادند.

انجمن ناظران حقوق بشر در یک گزارش منتشر شده در ماه می گفته است که در گراند سینت، در طول سال ۲۰۲۰ مقام‌ها ۹۱ عملیات اخراج مهاجران از کمپ‌های غیر رسمی را انجام داده‌اند. در این عملیات ۳۵۷ کیسه خواب و بیش از ۲۰۰۰ خیمه یا ترپال مهاجران ضبط شده است.

به گفته انجمن «ارقام یاد شده نشاندهنده خشونتی است که دولت از طریق عملیات تخلیه بر مهاجران اعمال می‌کند.»

 

در همین زمینه