جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی در حال گفتگو با وزیر مهاجرین طالبان، ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱، کابل.
عکس: وزارت مهاجرین و عودت گننده گان
جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی در حال گفتگو با وزیر مهاجرین طالبان، ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱، کابل. عکس: وزارت مهاجرین و عودت گننده گان

رئیس شورای پناهنده گان ناروی می گوید که صدها هزار افغان آواره با نزدیک شدن فصل زمستان نیاز فوری به سرپناه، غذا و سایر کمک های بشردوستانه دارند. این شورا می خواهد کمک های بشردوستانه را به خانواده های آواره در۱۶ ولایت افغانستان توزیع کند.

جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی (NRC) روز شنبه ۲۶ سپتامبر به افغانستان سفر کرد تا در مورد کمک های بشردوستانه برای افغان ها با مقامات طالبان دیدار کند. او در این سفر گفت که خانواده های آواره در افغانستان در هفته های آینده به کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد. وی در بازدید از اردوگاه بیجاشده گان در کابل گفت که آنها به دلیل آب و هوای زمستانی با "دشواری های شدید" روبرو هستند.

شورای پناهندگان ناروی در بیانیه ای به نقل از جان ایگلند می گوید: «ده ها هزار نفر از آواره گان نیاز فوری به سرپناه، غذا و لباس گرم در هفته های آینده دارند. در حال حاضر، از هر سه افغان یک نفر نمی داند که در آینده از کجا مواد خوراکی را بدست آرد.»

جان ایگلند در سفر خود به کابل با خلیل الرحمان حقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان ملاقات کرد و قول داد که کمک های بشردوستانه به آوارگان در۱۶ ولایت افغانستان ارائه خواهد گردید. وی از وزارت مهاجرین در این زمینه خواهان همکاری شد.

از سوی دیگر ، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که این کمک ها باید با هماهنگی آنها توزیع شود.

در همین حال، برنامه جهانی غذا (WFP) نیز از فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ۹۷ درصد افغان ها از نظر غذایی ناامن هستند.

«اگر دختران افغان به مکتب نروند، افغانستان آینده ای واقعی نخواهد داشت»

جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی در دیدار خود با طالبان گفته است که اگر دختران افغان به مکتب نروند، افغانستان آینده ای واقعی نخواهد داشت. وی گفت: «ما به همه کارمندان از جمله زنان نیاز داریم تا در مواقع ضروری با مردم تماس بگیرند و به ولایت ها سفر کنند.»

این در حالی است که طالبان اخیراً از بازشدن مکتب های مردانه خبر داده اند اما مکتب های ابتدایی دخترانه هنوز تعطیل است؛ اقدامی که به شدت از سوی جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد محکوم شده و طالبان را به باز شدن مکتب های دختران فرا می خواند.

جان ایگلند می گوید که اهداکننده گان برای نجات افغانستان از بحران اقتصادی باید بر اقدامات سریع و موثر اضطراری روی کودکان، زنان و مردان تمرکز کنند.

در کنفرانس ژنو در نیمه دوم این ماه، جامعه بین المللی متعهد شد که ۱،۲ میلیارد دلار به افغان هایی که در افغانستان و منطقه با بحران های بشری روبرو هستند، کمک کند.

 

در همین زمینه