مهاجران افغان در هند. عکس: حق کاپی محفوظ است.
مهاجران افغان در هند. عکس: حق کاپی محفوظ است.

وزارت داخله هند می گوید از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حدود ۶۰ هزار افغان برای دریافت ویزای آنلاین هند درخواست کرده اند. بسیاری از افغان ها از ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و دیگر کشورها برای دریافت ویزای هند درخواست داده اند.

خبرگزاری ای ان ای در هندوستان به نقل از یک مقام ارشد وزارت داخله به روز چهارشنبه ۲۹ سپتمبر گفت که وزارت داخله در حال بررسی درخواست ویزای آنلاین برای ۶۰ هزار افغان است که قصد ورود به هندوستان را دارند.

پس از آنکه طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، سفارت هندوستان در کابل بسته شد. در همین حال وزارت امور خارجه هند از روند درخواست ویزای آنلاین و اضطراری هند به افغان ها خبر داده بود.

مقامات وزارت داخله هند گفتند که بیشتر درخواست های ویزا از سوی افغان ها از ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و برخی دیگر از کشورهایی صورت گرفته که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، افغان‌ها به آنجا نقل مکان کرده اند.

در همین مورد: افغان‌های گیر مانده در هند در وضعیت رقت‌باری به سر می‌برند

مقامات وزارت داخله گفتند که در حال حاضر همه درخواست های ویزای آنلاین در حال بررسی است اما تصمیم نهایی در مورد توزیع ویزای آنلاین پس از گزارش سازمان های اطلاعاتی گرفته می شود.

بسیاری از افغان ها می خواهند از طریق هندوستان به کشورهای دیگر سفر کنند. مقامات هندی وعده داده اند که به افغان ها کمک خواهند کرد.

بر اساس قانون ویزای هند، افغان هایی که با ویزای الکترونیکی به هندوستان می آیند در صورت تمایل به اقامت ابتدا ویزای شش ماهه و سپس ویزای اقامت به آنها داده می شود.

پس از ورود طالبان به کابل، برخی از افغان ها به هندوستان پناه بردند. بسیاری از آنها می خواهند به کشورهای دیگر پناهنده شوند. آنها در حال حاضر منتظر جواب درخواست های پناهندگی خود هستند.

 

در همین زمینه