گروهی از مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز

وزیر امور کودکان فرانسه اعلام کرده که به گونه موقت، جوانانی که به سن بلوغ می‌رسند، از جمله مهاجران، همچنان از کمک‌های دولت مستفید خواهند شد. در فرانسه اداره خدمات اجتماعی برای کودکان مسئولیت سرپرستی از افراد زیر سن را به عهده دارد.

به تازگی تعدادی از سازمان‌های مدافع نوجوانان اظهار نگرانی کرده بودند که شمار زیادی از جوانان به بلوغ رسیده، از جمله مهاجران، با مشکل بی سرپناهی روبرو خواهند شد. این جوانان قبل از رسیدن به بلوغ نزد خانواده‌ها، هوتل‌ها یا سرپناه‌های تحت مسئولیت اداره خدمات اجتماعی برای نوجوانان اقامت دارند.

آدرین تاکه، وزیر امور کودکان فرانسه روز چهارشنبه ۲۹ سپتمبر اعلام کرد در صورتی که «این جوانان راه حلی نداشته باشند» دولت به گونه موقت به آن‌ها کمک خواهد کرد. در فرانسه کمک به نوجوانان زیرسن به عهده دپارتمان هاست. آدرین تاکه گفت که دولت مصارف مربوطه را به عهده خواهد گرفت.


از زمان اولین دور قرنطین در ماه مارچ۲۰۲۰، دولت به شورای دپارتمان‌ها دستور داده بود که کمک‌ها به جوانان به بلوغ رسیده را از طریق اداره خدمات اجتماعی برای کودکان همچنان ادامه دهند. این برنامه اما در ۳۰ سپتمبر امسال به پایان می رسید.

قرار است یک لایحه جدید مربوط به حفاظت از نوجوانان، بعد از تائید مجلس سنا، حق استفاده از کمک‌های اجتماعی را تا سن ۲۱ سالگی  برای جوانانی تمدید کند که با مشکل ادغام اجتماعی روبرو هستند.


 

در همین زمینه