رسیدن کارمندان محلی نیرو های آلمانی از افغانستان به میدان هوایی فرانکفورت (آگست ۲۰۲۱)
رسیدن کارمندان محلی نیرو های آلمانی از افغانستان به میدان هوایی فرانکفورت (آگست ۲۰۲۱)

براساس شبکه حمایت از کارمندان محلی، پس از رسیدن همکاران محلی نهادهای آلمانی به این کشور، زیر فشار اداره های مربوط آلمان قرار می گیرند. به گفته این شبکه، پیش روی آن ها دو گزینه قرار می گیرد که یا درخواست پناهندگی بدهند یا همه کمک های اجتماعی شان متوقف می شود.

براساس شبکه حمایت از کارمندان محلی، پس از رسیدن همکاران محلی نهادی های آلمانی به این کشور، زیر فشار اداره های مربوط قرار می گیرند. آنها از جانب ادارات مربوطه آلمان تحت فشار قرار داده می شوند که یا درخواست پناهندگی باید بدهند یا همه کمک های اجتماعی شان متوقف می شود.

کارمندان محلی افغان موسسات آلمانی مجبور بودند که دیر زمانی در افغانستان منتظر بمانند تا به وسیله هواپیماهایی که برای روند تخلیه درنظر گرفته شده بودند، به آلمان انتقال یابند. حالا پس از رسیدن به آلمان، مجبور اند که با موانع اداری این کشور دست و پنجه نرم کنند.

حکومت آلمان زیر انتقاد شدید حامیان پناهجویان و کارمندان محلی افغان قرار گرفته است. شبکه حمایت از کارکنان محلی افغانستان اتهامات جدی را علیه حکومت آلمان ارائه کرده است. براساس موضع گیری این شبکه، کارمندان محلی افغان اردو، پولیس، وزارت خارجه و انجمن همکاری های بین المللی (جی آی زید)، بعد از اینکه به آلمان رسیده اند، شدیدا تحت فشار قرار داده می شوند تا درخواست پناهندگی بدهند.

برای کارکنان محلی که از سال ۲۰۱۳ به بعد برای موسسات آلمانی در افغانستان کار کرده اند، وعده داده شده بود که به دلیل بشردوستانه، مورد پذیرش قرار می گیرند. اما اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) این اتهامات را رد کرده است. قبل از این، شبکه حامی کارمندان محلی این اتهامات را بیان کند، سازمانی حامی پناهجویان (پرو ازول) نیز اتهاماتی را بالای بامف وارد کرده بود که گویا رسانه آلمانی (فرنکفورته روندشاو) در مورد آن گزارش مفصل نیز منتشر کرده است.

یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)
یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)

لکساندر فرولیش، عضو انجمن شبکه حامی کارمندان محلی گفته است که ده ها نفر از افرادی که از این امر متاثر شده اند از مراکز پذیرش اولیه در براندنبورگ، زاکسن و نوردراین-وستفالن با او و اعضای دیگر شبکه شان تماس گرفته اند. گفته می شود که به آن ها تصریح شده است که در جمع کارمندان محلی نیستند و گویا آنها تهدید شده اند، اگر درخواست پناهندگی ندهند، باید مراکز اولیه پذیرایی را ترک کنند و کمک های اجتماعی هم به دست نمی آورند.

فرولیش خواسته است: «این بازی های رسمی بی حرمت کننده با کارمندان محلی سابق و خانواده های آنها باید فورا متوقف شوند.»

او در ادامه می گوید که این افراد هفته ها را با ترس کشته شدن از جانب طالبان گذشتانده اند. بسیاری از آنها آسیب های شدید روانی دیده اند. او انتقاد کرده گفت: «اکنون آنها توسط نمایندگان ادارات آلمانی با بی پروایی و به شکل بدبینانه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.»

بامف این اتهامت را رد کرده گفته است: «درخواست پناهندگی همیشه داوطلبانه است.» در ادامه این اداره افزوده است، همه افرادی که از افغانستان انتقال داده شده اند و به عنوان کارمند محلی موسسات آلمانی در آنجا (افغانستان) مشغول به کار بودند، دفتر فدرال اسناد شان را با تعهدات پذیرش موجود، مقایسه کرده است. برای این افراد به دلیل کمک های بشردوستانه مطابق بند ۲۲ قانون اقامت، اجازه اقامت داده شده است.

یکی از ترجمانان افغان نیروی های آلمانی در شمال افغانستان
یکی از ترجمانان افغان نیروی های آلمانی در شمال افغانستان

براساس بند ۲۲ قانون اقامت، افراد واجد شرایط اجازه اقامت فوری برای سه سال و اجازه کار به دست می آورند. برعکس، زمانی که درخواست پناهندگی داده شود این اجازه اقامت سه ساله فرد منقضی می شود. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان همچنین گفته است، همه افرادی دیگری که تحت این قانون نمی آیند، از آنها خواسته شده است که می توانند درخواست پناهندگی بدهند.

براساس سخنگوی بامف زمانی که اجازه اقامت ۹۰ روزه افراد به پایان می رسد و درخواست پناهندگی ندهند، باید مراکز اولیه پذیرایی را ترک کنند و کمک های اجتماعی شان نیز قطع می شوند.

با این حال، شبکه حمایت از کارمندان محلی این مقررات را نیز محکوم می کند که تنها کارکنان محلی افغان برای پذیرش به دلیل بشردوستانه در نظر گرفته شده اند که از سال ۲۰۱۳ به بعد برای دریافت ویزای آلمان درخواست داده اند. این شبکه به این نظر است که باید همه کارمندان محلی و خانواده های شان که از آغاز ماموریت اردوی آلمان در افغانستان، با موسسات آلمانی کار کرده اند، تحت ماده ۲۲ بند ۲ قانون اقامت براساس دلایل بشر دوستانه ویزای آلمان را به دست بیاورند. زیرا همه این کارمندان مورد تهدید طالبان قرار دارند و از دید طالبان باید کشته شوند، چون با خارجی ها کار کرده اند.

 

در همین زمینه