رقم درخواست پناهندگی در سال روان در آلمان افزایش را نشان می‌دهد
رقم درخواست پناهندگی در سال روان در آلمان افزایش را نشان می‌دهد

شمار درخواست های پناهندگی در سال روان در آلمان، بار دیگر افزایش یافته است. بسیاری از متقاضیان پناهندگی از افغانستان آمده‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش...

چنانچه ارقام جدید اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی (بامف) نشان می دهد، این اداره تا پایان ماه سپتمبر سال جاری ۱۰۰ هزار و ۲۷۸ تقاضانامه را ثبت کرده است.

به خصوص شمار متقاضیان از افغانستان افزایش یافته است. اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی تا پایان ماه سپتمبر ۱۵ هزار و ۴۵ تقاضای پناهندگی مهاجران افغان را با افزایش ۱۳۸ درصدی در مقایسه با سال قبل ثبت کرده است.

افزایش جمعی تقاضا های پناهندگی ۳۵،۲ درصد در مقایسه با سال قبل است که شدیداً متأثر از پاندمی کرونا، بسته بودن مرز ها و متوقف بودن وسیع پرواز های هوایی بوده است. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، میزان تقاضا های پناهندگی در آلمان همواره کاهش می یافت.

در میان تقاضانامه های پناهندگی، حدود ۱۹،۵ درصد آن متعلق به کودکانی است که در آلمان به دنیا آمده و کمتر از یک سال عمر دارند.

بر اساس گزارش اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی از ماه جنوری تا سپتمبر امسال جمعاً ۱۳۱ هزار و ۷۳۲ تقاضای پناهندگی را با افزایش ۵۲،۹ درصد به دست آورده است.

مرتبط: چگونه کارمندان محلی افغان تحت فشار ادارات آلمانی قرار می گیرند؟

اکثریت متقاضیان در این سال از کشور های افغانستان، سوریه و عراق آمده اند. از سوریه ۴۰ هزار و ۷۸۲۴ تقاضانامه با افزایش ۵۷،۱ درصد، از عراق ۸۵۳۱ تقاضبا افزایش۲۲،۲ درصد ثبت شده است. اما شمار تقاضانامه های پناهندگی افغان ها تا پایان ماه سپتمبر با ۱۵ هزار ۴۵ مورد (با افزایش ۱۳۸ درصد) بیشتر از این کشور های بوده است.

در افغانستان از ماه آگست سال روان به این سو، طالبان دوباره به قدرت رسیده اند، اما وضعیت این کشور پیش از آن نیز بسیار بی ثبات بود.

اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی در تمام سال ۲۰۲۰، ۹۹۰۱ تقاضای پناهندگی مهاجران افغان را ثبت کرده بود. اما این رقم آشکارا کمتر از سال ۲۰۱۶ بوده است؛ در آن سال بیش از ۱۲۷ هزار مهاجر افغان تقاضای پناهندگی داده بودند.

(dpa) / hm, si

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله دری)

 

در همین زمینه