خانواده های بی جا شده که از خشونت در ولایات محل زندگی شان فرار کرده اند، در کنار خیمه هایی که در پارک شهر نو برپا شده است، ایستاده اند. کابل، ۴ اکتبر سال ۲۰۲۱/عکس: Jorge Silva/ REUTERS
خانواده های بی جا شده که از خشونت در ولایات محل زندگی شان فرار کرده اند، در کنار خیمه هایی که در پارک شهر نو برپا شده است، ایستاده اند. کابل، ۴ اکتبر سال ۲۰۲۱/عکس: Jorge Silva/ REUTERS

سازمان عفو بین الملل خواهان فراهم کردن امکانات امن خروج برای شهروندان افغان شد که در معرض خطر هستند. به گفته این سازمان این گروه از مردم تقریبا دیگر هیچ امکانی برای خروج از کشور ندارند.

سازمان عفو بین الملل که حامی حقوق بشر است، روز پنجشنبه (۲۱ اکتوبر ۲۰۲۱) در برلین اعلام کرد، به افرادی که در افغانستان شدیدا در معرض خطر هستند، باید ویزای بشردوستانه داده شود. در ادامه این درخواست آمده است، تقریبا دو ماه پس از پایان تخلیه هوایی شهروندان افغان، افراد نیازمند محافظت دیگر تقریبا هیچ امکانی برای فرار از افغانستان ندارند.

عفو بین الملل گفت، کشورهای همسایه افغانستان مرزهای شان را به روی شهروندان افغانی که اسناد معتبر ندارند، بسته اند و به این خاطر بسیاری از آن ها راه دیگری ندارند به غیر از این که کشور را به صورت غیرقانونی ترک کنند.

این سازمان حامی حقوق بشر در ادامه گفت، برخی از کشورهای اروپایی به جای پناه دادن به این شهروندان افغان (آنگونه که در قوانین بین الملل درج شده است) آن ها را با استفاده از روش غیر قانونی « Pushbacks» (به عقب راندن اجباری) اخراج می کنند.

در اواسط ماه اگست، طالبان اسلام گرای افراطی قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. از آن زمان بحران بشری در این کشور وخیم تر شده است و شمار زیادی از افغان ها کشور را ترک کرده و یا در تلاش ترک کردن افغانستان هستند.

 

در همین زمینه