پناهجویان در مرز کرواسیا
پناهجویان در مرز کرواسیا

سازمان حامی پناهجویان (پرو ازول) حکومت آلمان را که دوره کاری اش به پایان رسیده است، متهم کرد که در برابر بدرفتاری با مهاجران و نقض حقوق اولیه آن ها در مرزها و برخی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا چشمانش را می بندد.

کارل کوپ، رئیس بخش اروپا در سازمان «پروازول» به روزنامه «اوگسبورگر الگماینه» (شماره روز پنجشنبه) گفت، «ترازنامه وضعیت مهاجرت» در آلمان که توسط هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال ارائه شده است، نمونه ای از این سیاست است.

به گفته کوپ در این ترازنامه هیچ اشاره ای به « نقض حقوق بشر در یونان، کرواسیا، کشورهای حوزه دریای بالتیک یا پولند نشده است». در نهایت(برای حکومت آلمان) مهم این است که مهاجران کمتری به اروپا برسند.

رئیس بخش اروپا در سازمان «پرو ازول» گفت که زیهوفر «موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر را در مرزها» پنهان می کند.

کوپ همزمان گفت که زیهوفر در مورد ارقام پناهجویان مبالغه نکرده است. براین اساس وزیر داخله آلمان فدرال به وضوح گفته است که وضعیت کنونی با سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ قابل مقایسه نیست.

اما رئیس بخش اروپا در سازمان «پروازول» افزود: «از سوی دیگر نقض حقوق بشر اصلا مطرح نبوده است. به طور مثال او (زیهوفر) این مساله را که حاکمیت قانون در کرواسیا عملا به حالت تعلیق درآمده است، رد می کند». کوپ در این زمینه از اقداماتی مانند Pushbacks (به عقب راندن غیرقانونی) و شکنجه نام برد.

رئیس بخش اروپای سازمان «پروازول» با انتقاد از این وضعیت گفت: «حکومت آلمان از این وقایع روی برمی گرداند. در این صورت نباید تعجب کرد، وقتی که با مردم در کرواسیا رفتاری ناپسند و نامناسب صورت می گیرد». 

 

در همین زمینه