AFP - OZAN KOSE | پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در افغانستان (۱۵ ااگست ۲۰۲۱)، بسیاری از شهروندان این کشور مجبور به ترک دیار خود شدند. شمار زیادی از پناهجویان افغان به کشورهای غربی، برخی به هند و پاکستان و تعداد کمی هم به ایران رفتند.
AFP - OZAN KOSE | پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در افغانستان (۱۵ ااگست ۲۰۲۱)، بسیاری از شهروندان این کشور مجبور به ترک دیار خود شدند. شمار زیادی از پناهجویان افغان به کشورهای غربی، برخی به هند و پاکستان و تعداد کمی هم به ایران رفتند.

با اینکه نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی طی دو ماه گذشته بارها از کشورهای همسایه افغانستان خواسته‌اند مرزهای خود را به روی پناهجویان باز بگذارند اما، یکی از معاونان شهرداری تهران روز چهارشنبه ۲۰ اکتبر اعلام کرد که باید جلوی ورود مهاجران افغان به پایتخت ایران گرفته شود.    

امین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران روز چهارشنبه ۲۰ اکتبر خواستار جلوگیری از ورود مهاجران افغان به پایتخت ایران شد.

وی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت: «تهران از حضور اتباع مهاجر افغانستان اشباع شده است و باید جلوی ورود حجم جدید از مهاجران به پایتخت گرفته شود».

طبق گزارش ایرنا، امین توکلی‌زاده تاکید کرد:‌«از دستگاه های متولی درخواست داریم که جلوی این حجم از مهاجرت اتباع افغانستان را به تهران بگیرند».

بر اساس اظهارات معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، «دستگاه‌های مسئول موظف هستند که ابتدا جلو مهاجرت اتباع افغانستان به ایران را به هر نحو ممکن بگیرند و افرادی را که مهاجرت کرده اند، برگردانند و از مرزها رد کنند».

در همین حال، امین توکلی‌زاده تصریح کرد که نهاد‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت مهاجرت باید بخشی از بودجه خود را «برای ساماندهی مهاجران به ایران» اختصاص دهند. 

وی افزود: «این وظیفه دستگاه‌های دولتی و مسئولیت ما است که وضعیت را کنترل کنیم و در کنار آن نیز از نهادهای بین المللی کمک دریافت شود».

پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در افغانستان (۱۵ اگست ۲۰۲۱)، بسیاری از شهروندان این کشور مجبور به ترک دیار خود شدند. شمار زیادی از پناهجویان افغان به کشورهای غربی، برخی به هند و پاکستان و تعداد کمی هم به ایران رفتند. 

به رغم وضعیت کنونی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران تدابیر جدیدی را در مرزهای خود اتخاذ کرده است تا مانع ورود مهاجران جدید افغان به ایران شود.

ایران همچنین چند هفته پیش در ابلاغیه‌ای به استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی دستور داد تا مهاجران جدید افغان را رد مرز کنند.  

 

در همین زمینه