یکی از شعبات مرکز کاریابی در آلمان
یکی از شعبات مرکز کاریابی در آلمان

محققان در آلمان پیش بینی می‌کنند که پناهجویان تازه آمده افغان احتمالاً سریع تر در جامعه مدغم می‌شوند و می توانند در آینده نزدیک وارد بازار کار آلمان شوند.

انستیتوت بازار کار و تحقیقات اشتغال در آلمان یک ارزیابی را در مورد دورنمای ادغام پناهجویان تازه آمده به این کشور انجام داده است. هیربرت بروکر، محقق در این انستیتوت می‌گوید که بر بنیاد ارزیابی های آنان، این امکان وجود دارد که پناهجویان تازه وارد شده به آلمان، بتوانند در مقایسه به سال ۲۰۱۵ به زودی در جامعه مدغم شوند و شغل پیدا کنند.

بروکر در پژوهش تازه که نتیجه آن روز دوشنبه به نشر رسید، نوشته است: «افغان هایی که تازه پذیرفته شده اند، از نظر سطح تحصیلات، مهارت های زبان آلمان و زبان های خارجی نسبت به پناهندگانی که قبلا‌ً به آلمان مهاجرت کرده بودند دارای توانایی های بهتری خواهند بود.»

از دید او، افزون بر این آنها شرایط بهتری برای دریافت حق اقامت و دسترسی به برنامه های ادغام را خواهند داشت. به گفته این محقق آلمانی، از جانب دیگر ساختار روند ادغام نسبت به بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ بهتر توسعه یافته است.

هیربرت بروکر که مسئول بخش مهاجرت، ادغام و تحقیقات بازار کار بین المللی در این انستیوت می‌باشد، علاوه کرد: «با این پیش زمینه، ادغام سریعتر در بازار کار و سایر حوزه های جامعه و همچنین هزینه های کمتر ادغام را می توان انتظار داشت.»

او با وجود به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، انتظار ندارد که رقم قابل ملاحظه‌ای از مهاجران افغان به سوی آلمان بیایند.

بر بنیاد یافته های این پژوهش، تا اخیر ماه اپریل امسال رقم شهروندان افغان که در آلمان مصروف کار اند به ۴۰ درصد می رسید. این سه درصد بیشتر نسبت به هشت کشور مهم مبدا پناهجویان در آلمان می‌باشد.

 

در همین زمینه