بیجاشده گان ولایت قندهار، جولای ۲۰۲۱. عکس: ریاست امور مهاجران در  ولایت قندهار
بیجاشده گان ولایت قندهار، جولای ۲۰۲۱. عکس: ریاست امور مهاجران در ولایت قندهار

دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز سال جاری تاکنون نزدیک به ۹۳۸ هزار افغان از پاکستان و ایران بازگشته اند. از این تعداد تنها ۱۲هزار نفر از پاکستان و بقیه از ایران به افغانستان برگشتند.

"اوچا" دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش هفتگی خود به روز دوشنبه ۲۵ اکتبر اعلام کرد که امسال ۹۲۶۰۰۰ مهاجر افغان از ایران و ۱۲۰۰۰ تن دیگر از پاکستان عازم افغانستان شده اند.

در این گزارش آمده است که تعداد عودت کنندگان از ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشتند.

در میان عودت کنندگانی که از ایران آمده اند، ۴۳ درصد کودکان و ۱۴ درصد زنان هستند.

از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که ایران به اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک ادامه می دهد. این سازمان قبلا در گزارشی گفته بود که هزاران افغان از ایران اخراج شده اند.

آواره گان داخلی

دفتر هماهنگی امور سازمان ملل متحد در گزارشی درباره آواره گان داخلی اعلام کرد که جنگ و حوادث طبیعی باعث آواره شدن ۶۷۷۰۰۰ تن در سال جاری شده است. این آژانس می گوید که بسیاری از این آواره گان در سراسر کشور در شرایط دشوار زندگی می کنند و به دلیل جنگ و فقر قادر به بازگشت به خانه های خود نیستند.

در همین حال، طالبان گفته اند که شماری از خانواده های آواره در کابل را به خانه هایشان بازگردانده اند. در بیانیه ای از وزارت مهاجران تحت رژیم طالبان در ۲۶ اکتوبر آمده است که بیش از ۹۰۰ خانواده از پارک شهر نو کابل و مناطق دیگر از طریق یک برنامه بازگشت داوطلبانه به خانه هایشان منتقل شدند.

بر اساس آمار، در حال حاضر بیش از ۳ میلیون افغان در اثر جنگ و حوادث طبیعی آواره شده اند. سازمان ملل متحد روز سه شنبه در مورد وضعیت وخیم انسانی در افغانستان هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا کمک های فوری را ارائه کند.

 

در همین زمینه