آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: سازمان ملل در امور مهاجران

بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از نیمی جمعیت افغانستان در ماه نوامبر با گرسنگی مواجه خواهند شد. به گفته این سازمان آمار اشخاصی که به کمبود مواد غذایی روبرو هستند به ٢٢،٨ میلیون تن خواهد رسید.

سازمان ملل به روز دوشنبه ٢٥ اکتوبر اعلام کرد که نیمی از جمعیت افغانستان به کمبود مواد غذایی مواجه هستند.

در حالی که افغانستان در حال تجربه یکی از بزرگترین بحران های غذایی در جهان است، آژانس سازمان ملل درخواست کمک های بین المللی را افزایش می دهند.

بر اساس این منبع عوامل متعددی مانند خشک سالی، درگیری های داخلی، بحران اقتصادی و همه گیری کرونا در وضعیت قحطی و بحران غذا نقش دارند.

این سازمان می گوید که شرایط آب و هوای زمستان در افغانستان با دمای بسیار پایین است. از سوی دیگر مردم در مناطق دور دست دسترسی به امکانات شهری ندارند. از این رو خانواده های افغان به کمک های بشردوستانه عاجل نیاز دارند.

این گزارش تاکید می کند که بیش از یک نفر از هر دو افغان بین نوامبر سال جاری تا مارچ ٢٠٢٢ به بحران غذایی و شرایط اضطراری روبرو خواهند شد.

پیش بینی یک "فاجعه انسانی"

این سازمان می گوید مداخلات اضطراری بشردوستانه برای اطمینان از دریافت مواد غذایی اساسی به مردم و جلوگیری از یک "فاجعه انسانی" ضروری خواهد بود.

رئیس فائو (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) گفت: «اقدام موثر برای سرعت بخشیدن به ارسال کمک‌ها قبل از فرا رسیدن زمستان در بیشتر نقاط کشور مهم است. میلیون‌ها نفر از جمله کشاورزان، زنان، کودکان و افراد مسن از گرسنگی در زمستان سرد رنج می‌برند.»

وی افزود: «این موضوع مرگ و زندگی است. این غیرقابل قبول است که منتظر وقوع یک فاجعه انسانی باشیم.»

 

در همین زمینه