انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان

انگلا مرکل صدراعظم آلمان ورود حدود ۸۹۰ هزار مهاجر عمدتاً کنترول نشده در سال ۲۰۱۵ به آلمان را به عنوان یک چالش بزرگ به یاد دارد. او توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در قبال پناهجویان را هنوز هم منطقی می خواند.

انگلا مرکل به روزنامه آلمانی «فرانکفورتر الگماینه سایتونگ» گفته است: «شرایط در آن زمان برای من هم سخت بود، چون من هم مثل دیگران می دانستم که ممکن نیست به صورت دوامدار روزانه تا ۱۰ هزار نفر به آلمان بیایند، بلکه هم برای افرادی که در جستجوی حفاظت اند و هم برای کشور ما باید راه های حل پایدار پیدا شود.» آنگلا مرکل خیلی زود به این نظر رسیده بود که با ترکیه توافقی صورت گیرد تا مهاجران سوریایی در این کشور پذیرفته شوند و مورد محافظت قرار گیرند. اما او می گوید که برای این چنین کاری "نیاز به وقت داشتم".

مرکل گفت که در این مدت همیشه از این موضوع آگاه بوده است که صدراعظم همیشه از نظر سیاسی مسئول همه اتفاقات است. او گفت: «در هر دو حالت؛ هم در اوقات خوبی که در آن پناهجویان به گرمی استقبال می شدند، و همچنین ساعات تاریکی که یک نمونه آن اتفاقاتی ناگوار شب سال نو در شهر کلن است، که در آن پناهجویان تازه وارد و هم کسانیکه زمانی طولانی تری در آلمان زندگی می کنند، نقش داشتند. آن زمان صدها زن و رهگذر مورد سرقت قرار گرفتند، اما بیش از همه مورد آزار جنسی، دست زدن و هم تجاوز جنسی قرار گرفته بودند.

مرکل بار دیگر تاکید کرد که آلمان به موضوع مهاجرت به تنهایی نمی تواند رسیدگی کند. او گفت: «حداقل به طور دایمی و پایدار این امر ممکن نیست، و به عنوان بخشی از اروپا، در این مورد خاص، فقط همراه با ترکیه می توان از عهده این امر برآمد.» او افزود: «اینکه توافقنامه با ترکیه موفقیت آمیز بوده است، برای هر دو طرف تا امروز خوب بوده است.»

به باور مرکل، این توافقنامه با ترکیه امروز هم منطقی است. مرکل می گوید: «این توافقنامه کمک زیادی به نظم بخشیدن به مساله مهاجرت کرد و برای ترکیه کمک کرده است تا با میلیون ها پناهجوی سوریایی کنار بیاید و برای آنها شرایط زندگی مناسبی را که شایسته یک انسان است، فراهم کند. با این توافقنامه همچنان درآمد قاچاقبران انسان را که از سال ها به این طرف جریان داشت، قطع گردید.»

مرکل در قبال مسیر جدید فرار برای مهاجران از طریق پولند و بلاروس به آلمان اظهار نظری نکرد. تقریبا ۴۹۰۰ نفر تنها در ماه اکتوبر از این طریق وارد آلمان شده اند.

 

در همین زمینه